AKTUELNO

Većina pacijenata nema nikakve simptome u ranoj fazi bolesti i kao rezultat toga dijagnoza se često postavlja kasno, kada su troškovi lečenja znatno veći, a kvalitet života pacijenata znatno lošiji. Reč je o hroničnoj bolesti bubrega (HBB) od koje boluje svaka 10-a osoba na svetu. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 700 hiljada pacijenata sa ovom hroničnom bolešću.

Hronična bolest bubrega se definiše kao poremećaj u strukturi i/ili funkciji bubrega, a koji je prisutan duže od tri meseca. HBB je neizlečiva bolest koju karakteriše progresivni pad bubrežne funkcije. Broj obolelih je stalno u porastu na globalnom nivou, a Srbija i zemlje regiona nisu izuzetak. Prevalenca nadmašuje druge, prepoznatljivije, nezarazne bolesti i stvara značajan i rastući socio-ekonomski teret. I pored svega toga, bolest i dalje ostaje nedovoljno prepoznata.

- “Svetski dan bubrega” se obeležava na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalja sveta. Uzevši u obzir da je hronična bolest bubrega veoma česta dijagnoza, da čak 1 od 10 odraslih osoba u svetu boluje od te bolesti i da ukoliko se ne leči, može biti smrtonosna. Prognoze stručnjaka su da će do 2040. godine bolesti bubrega biti peti vodeći uzrok smrti u svetu. Iz tog razloga akcenat ovogodišnjeg obeležavanja je prevencija bubrežnih bolesti i širenje svesti o ovom ozbiljnom zdravstvenom problemu koji često ne ispoljava simptome. Zato je udruženje “Zajedno za novi život”, zajedno sa najeminentnijim lekarima, u cilju prevencije i lakšeg suočavanja pacijenata sa ovom bolešću, izradilo brošuru kako bi što više pacijenata preko ustanova u kojima se leče, moglo da dođe do nje. Zato pozivam sve zainteresovane zdravstvene ustanove i udruženja pacijenata da nam se jave da bi besplatno dobili svoje primerke ove brošure – rekao je na konferenciji za medije Mladen Todić, predsednik udruženja “Zajedno za novi život”.

Kako HBB napreduje, rastu i troškovi vezani za bolest, koji predstavljaju opterećenje i za pacijentei za zdravstvene sisteme. HBB je progresivna bolest, sa pet stadijuma, koja pogađa sve sistemeorgana. Rano otkrivanje ove bolesti najčešće nije prioritet, ali blagovremeno lečenje bolesnikasmanjuje učestalost komplikacija. Pravovremena promena životnih navika i lečenje u ranimfazama bolesti usporava progresiju HBB i razvoj pridruženih bolesti. Veliki broj pacijenata sa HBBima komorbiditete. Zbog vitalne uloge koju imaju bubrezi, HBB je usko povezana sa drugimoboljenjima, kao što su hipertenzija, dijabetes, srčana oboljenja i poremećaji metabolizmaminerala kosti, kao i razvojem sekundarnog hiperparatireoidizma.

- Radi se o bolesti koja poprima epidemijske razmere. Imamo sve veći broj starijih osoba kojeimaju povišen pritisak i dijabetes, što su faktori rizika koji oštećuju bubrege, pa je I to razlog sveveći broja bolesnika. U poslednje vreme je i dijagnostika bubrežnih oboljenja bolja, pa je i toverovatno razlog sve većeg dijagnostikovanja pacijenata. Međutim, veliki problem predstavljačinjenica da bolest ne daje simptome, čak nekada i do preterminalne faze, zbog čega imamo velikibroj ljudi koji ne znaju da imaju bolest i samim tim se ne kontrolišu niti leče. Poslednji podacipokazuju da smo imali tri miliona smrti od bubrežnih bolesti tokom 2019. godine. Sa druge strane,pacijenti sa oštećenjem funkcije i strukture bubrega imaju veliku učestalost i smrtnost odkardiovaskularnih oboljenja, pa veliki broj bubrežnih bolesnika neće ni dočekati dijalizu ilitransplantaciju jer će umreti od srca. To je ta veza između srca i bubrega, takozvani kardio-renalnisindrom - specifičan klinički entitet u kome narušena srčana funkcija dovodi do pada funkcijebubrega ili obrnuto. Kada je lečenje u pitanju, poslednjih godina su se pojavila grupa lekova zakoje je pokazano da mogu da u izvesnoj meri uspore progresiju oštećenja bubrega,kao i smanjekardiovaskularne komplikacije i smrtnost kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom slabošću. Ovilekovi su dostupni i kod nas i već se primenjuju, još nisu na pozitivnoj listi, ali se nadamo da ćebiti, što bi, zajedno sa svim drugim merama i postupcima koje koristimo doprinelo boljem lečenjuovih bolesnika. Međutim, moramo da podvučemo da je prevencija bolesti bubrega najznačajnija,a ona uključuje redovne kontrole krvi i urina i higijensko-dijetetske mere. U terminalnomstadijumu oštećenja bubrega, važno je održavati dobar standard dijaliznog lečenja i naravno,neprekidno podizati svest o značaju donorstva i transplantacije bubrega – objašnjava puk.doc.dr Neven Vavić, nefrolog i načelnik Klinike za nefrologiju Vojnomedicinske akademije.

Kako se HBB dijagnostikuje u kasnim stadijumima za najveći broj pacijenata jedine opcije lečenjasu dijaliza i transplantacija bubrega. Transplantacija zahteva odgovarajućeg donora, kompleksnuhirurgiju i doživotnu imunosupresivnu terapiju.

Nedeljko Spasojević iz Sremske Mitrovice problem sa bubrežnom slabošću ima od 2019. godine,a već naredne godine bolest mu se pogoršala, zbog čega je morao da krene na dijalizu.

-Prvih šest meseci dijalize sam jako teški podneo, dok se organizam nije navikao. I dalje je teško,ponekada imam problem sa pritiskom. Nakon dijalize nisam ni za šta, osim da legnem i odmoramse od te iscrpljenosti. Dijaliza je jako surova i najveći problem nas pacijenata je što smo ograničenisa unosom tečnosti, jer sav višak koji unesemo u organizam, mašina izvlači iz nas i tako nasiscrpljuje. Preglede za transplantaciju sam obavio pre dve godine i stavljen sam na listu čekanja,ali još uvek nisam dobio ni jedan poziv. Nadam se tom pozivu kako bi se vratio u normalan tokživota, zbog porodice kako bi mogao da im obezbedim bolje uslove za život – kaže Nedeljko, kojije otac troje dece.

Autor: