AKTUELNO

Penzije i ostala prava ostvarena u Srbiji isplaćuju se u 28 zemalja sveta , ne računajući bivše jugoslovenske republike, objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

Prema podacima za 2023. godinu, od ukupno 13.367 korisnika više od polovine živi u Nemačkoj - 7.288 korisnika, slede Austrija sa 2.491 korisnika, Mađarska sa 1.344 korisnika, u Švedskoj je 275 korisnika, u Švajcarskoj 238, u Francuskoj 220, u Češkoj 155, u SAD 149 korisnika....

- U Brazil se šalje jedna penzija, u Meksiko dve, u Grčku tri, u Novi Zeland pet, u Tursku osam - navode u PIO fondu i dodaju:

- Prošle godine je po ovom osnovu transferisano više od 2,3 milijarde dinara. Ove prinadležnosti se isplaćuju tromesečno, zbog visokih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuje penzije i ostala prava za 50.199 korisnika (podaci za 2023. godinu), koji žive u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ i to - Republika Srpska 12.894, Hrvatska 12.630, Federacija BiH 8.537, Crna Gora 6.884, Severna Makedonija 6.025 i Slovenija 3.230 korisnika.

Tokom 2023. godine je za ove namene izdvojeno oko 77,8 miliona evra, a prinadležnosti isplaćuju se mesečno, u tekućem za prethodni mesec.

Autor: