AKTUELNO

Konkurs za upis u vojne škole otvoren je do 31. marta, a u Vojnoj gimnaziji navode da ta škola pruža odličan spoj teorije i prakse i na najbolji način priprema učenike za nastavak školovanja na Vojnoj akademiji.

Načelnik Vojne gimnazije potpukovnika Blagoje Đačić rekao je za Tanjug da će ove godine ta škola primiti 110 učenika, od toga 80 učenika za opšti smer i 20 učenika za vazduhoplovni smer u prvi razred i po pet učenika na opšti smer u drugi i treći razred.

On je objasnio da je ta vojna srednjoškolska obrazovno-vaspitna ustanova, osnovana 1970. godine, sa osnovnim zadatkom da motiviše i priprema učenike za nastavak školovanja na Vojnoj akademiji i da kod učenika formira i razvija etičke osobine, intelektualne i psihofizičke sposobnosti, neophodne za buduće oficire Vojske Srbije.

"Prva namena sa kojom je formirana je bila da se obezbedi potreban broj kandidata za prijem u Vojnu akademiju i da se na najbolji način učenici pripreme za nastavak školovanja na Vojnoj akademiji", rekao je Đačić.

Govoreći o kapacitetima Vojne gimnazije, Đačić je naveo da ona raspolaže sa školskom zgradom, gde sa učenicima realizuje najveći deo nastave, a koja ima učionice, kabinete, laboratorije, svečanu i bioskopsku salu.

"Takođe, Vojna gimnazija ima sportski centar, gde realizujemo nastavu iz fizičke kulture. Imamo stadion, terene za rukomet i mali fudbal, teretanu u zatvorenom i teretanu na otvorenom prostoru i sve ostale kapacitete neophodne za organizaciju i rad velikog broja sportskih sekcija", rekao je Đačić.

Objasnio je da je Vojna gimnazija internatskog tipa i da je školovanje organizovano tako da su učenici obavezni dok se školuju da borave u internatu.

"Internat raspolaže dovoljnim kapacitetima i svim uslovima za život i rad učenika, ima biblioteku, čitaonicu, dnevne boravke, klub učenika i učenički restoran. Internat je u potpunosti renoviran od 2018. do 2020. godine, sobe su četvorokrevetne, tako da učenici imaju sve uslove za rad i učenje, samo treba tome i da se posvete", poručio je Đačić.
Đačić je naveo da Vojna gimnazija školuje učenike na opštem smeru po nastavnom planu i programu gimnazija opšteg tipa u Republici Srbiji, uz specifične vojne sadržaje i vojne predmete, kao i posebne oblike nastave.

"Takođe, Vojna gimnazija školuje učenike na vazduhoplovnom smeru. Vazduhoplovni smer je formiran pre dve godine i već imamo dve generacije učenika koje su na školovanju, trenutno prvi i drugi razred. Vazduhoplovni smer je formiran sa zadatkom da na najbolji način motiviše i pripremi učenike koji će kasnije biti piloti Vojske Srbije", rekao je Đačić.

Dodao je da kandidati za upis u Vojnu gimnaziju treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, da prikupe određenu dokumentaciju i da je donesu u Vojnu gimnaziju ili pošalju putem pošte.

"Zatim sledi selekcija kandidata, koja obuhvata psihološku procenu, medicinsko-zdravstvene preglede, fizičku proveru, proveru znanja iz matematike i srpskog jezika i bezbednosnu proveru. Nakon toga formira se rang lista i kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate primaju se u Vojnu gimnaziju, u skladu sa planom školovanja", objasnio je Đačić.

Učenica trećeg razreda 49. klase Vojne gimnazije, Sanja Krstić iz Leskovca, rekla je za Tanjug da je Vojnu gimnaziju upisala prvenstveno zbog ljubavi prema Srbiji, ali i zbog najboljeg spoja teorije i prakse koju ova ustanova nudi.
"Kao i zbog daljeg školovanja na Vojnoj akademiji, odličnog obrazovanja i sigurnog posla posle završetka školovanja", istakla je Krstić, koja bi školovanje na Vojnoj akademiji želela da nastavi na studijskom programu vojno-hemijsko inženjerstvo.

Njen kolega iz 49. klase, Mihailo Stojanović iz Bujanovca, naveo je da je Vojnu gimnaziju upisao najviše zato što ona nudi širok spektar praktičnih i teorijskih znanja, zato što stvara širok krug prijatelja i ima jak kolektivni duh, kao i zato što nudi siguran posao i besplatno školovanje.

On je za Tanjug rekao da mu je ratno vadzuhoplovstvo prva želja u nastavku školovanja na Vojnoj akademiji, dok mu je druga želja vojnoelektronsko inženjerstvo.

Komandir 51. klase Vojne gimnazije, kapetan prve klase Marko Mihajlov, naveo je da se obrazovanje i vaspitavanje u toj instituciji razlikuje od civilnih gimnazija pre svega po tome što pored redovne nastave, učenici Vojne gimnazije imaju nastavu iz vojnih predmeta, kao što su vojna pravila i propisi, moral vojske i vojna etika, vojna topografija, taktička obuka i naoružanje sa nastavom gađanja.

"Pored toga imamo i vazduhoplovni smer, kojeg nema u drugim srednjoškolskim ustanovama, a koji se razlikuje i od našeg opšteg smera Vojne gimnazije. U toku školovanja učenici vazduhoplovnog smera prolaze padobransku obuku, obuku u preživljavanju i ishrani u prirodi, motivaciono letenje na jedrilicama i selektivnu letačku obuku na školsko-trenažnim avionima", rekao je Mihajlov za Tanjug.

Kad su posebni oblici nastave u pitanju, dodaje Mihajlov, svi učenici Vojne gimnazije imaju period prilagođavanja i obuku u plivanju u prvom razredu, kao i obuku u skijanju u drugom razredu. U trećem razredu imaju taktičku obuku, a u četvrtom naoružanje sa nastavom gađanja, koje realizuju u Centru za obuku u Valjevu.

Tradicionalno, Vojna gimnazija i ove godine organizuje akciju "Otvorena vrata", svake subote do kraja marta, u periodu od 10:00 do 13:00 časova kada kandidati zainteresovani za upis u tu školu, kao i njihovi roditelji ili staratelji mogu da posete Internat Vojne gimnazije.

Kako su naveli iz Ministarstva odbrane, konkurs za upis u vojne škole otvoren je do 31. marta i prilika je za sve mladiće i devojke koji razmišljaju o vojničkom pozivu, kao svojoj budućoj karijeri, da se prijave i postanu deo stroja srpske vojske.