AKTUELNO

Mame u Srbiji koje su pre trudnoće radile manje od 18 meseci više neće primati po svega par hiljada dinara dok su na porodiljskom, kako se ranije dešavalo, već će im u obračun sada ulaziti i vreme provedeno na trudničkom bolovanju. To praktično znači, da će pošto dobiju bebu njihova naknada biti znatno veća.

Dobra stvar je i da bi po slovu zakona (stav zakona o ustavnom sudu 61. član) sve mame koje su od 1. jula 2018. do sada bile u ovoj grupi, moći će da traže da im se revidira prvobitno rešenje i da im se isplati razlika u novcu. To proizilazi takođe i iz prethodne odluke Ustavnog suda koja se odnosila na izmenu odredbe zakona koje se odnose na majke dece sa invaliditetom.

NIJE PRVI PUT

U aprilu 2021. godine je neustavnom proglašen stav 2 spornog zakona po kome su mame dece sa invaliditetom morale da se odluče ili za naknadu svoje zarade ili na dodatak za tuđu negu i pomoć. Tom prilikom su sve mame obeštećene i od tog trenutka imale su pravo na obe naknade.

Sada bi sve žene koje su imale više od 18 meseci staža pre trudničkog bolovanja, ne mora da bude neprekidan, trebalo bi da se obrate svojim lokalnim samoupravama ili Sekretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu, kako bi dobile obeštećenje.

To praktično znači da se do sada, primera radi, svakoj ženi koja je imala manje od 18 meseci neprekidnog staža pre otvaranja porodiljskog bolovanja plata računala tako što bi joj se sabrale sve zarade koje je primala, a iznos se delio sa 18. U slučaju da je ona, recimo, primila samo šest zarada od 50.000 dinara, zbir njenih ukupnih primanja od 300.000 opet se delio sa 18 i dok neguje dete na račun bi joj stizalo svega oko 16.500 dinara mesečno. Što je daleko manje od onoga što je do tada primala.

U još goroj situaciji su bile one majke koje su, naprimer, radile na ugovoru o privremeno povremenim poslovima, a gazda ih je primio u stalni radni odnos mesec iil dva pre bolovanja. Njihova mesečna plata je bukvalno iznosila po par hiljada dinara.

MINIMALAC ZAGARANTOVAN

Izmenama zakona svaka majka, koja je pre otvaranja porodiljskog bolovanja primala platu manju od minimalca, ima pravo da od otvaranja porodiljskog dok beba ne napuni tri meseca prima najmanje minimalnu zagarantovanu zaradu u Srbiji. Taj iznos važi i za one majke koje su pre porođaja bile nezaposlene.

Odlukom Ustavnog suda Srbije ova sporna odredba Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom je promenjena i sada u obračun ulazi i period proveden na trudničkom bolovanju. Na taj način ona ima zagarantovanu zaradu od 100 odsto, koja će joj kasnije podići prosek.

- Naknada zarada za žene koje održavaju trudnoću i one koje to ne moraju novom odlukom Ustavnog suda je izjednačena i obračunavaće se tako što će u obračun ulaziti iznosi koji imaju karakter zarade, a na koje su plaćeni porezi i doprinosi koje prethode otvaranju porodiljskog odsustva unazad 18 meseci - kaže Tatjana Macura iz udruženja "Mame su zakon".

Ona pojašnjava da je od 14. februara prestala da važi odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

- U obračun naknade zarade nakon porođaja nisu ulazili meseci tokom trudničkog bolovanja, čime su one žene koje su održavale trudnoću bile u nepravednom položaju u odnosu na dame koje nisu održavale trudnoću. To je značilo da je broj meseci koji je bio potreban da ostvare pravo na punu naknadu zarade posle porođaja morao biti 18 plus broj meseci tokom trudničkog bolovanja - kaže naša sagovornica.

Macura navodi da je položaj zaposlenih porodilja koje su morale da održavaju trudnoću u odnosu na one koje to nisu morale sada izjednačen. Ovo posebno znači ženama koje teško dolaze do stalnog zaposlenja u najreproduktivnijem periodu života.

- Nadamo se da će se uskoro izmeniti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, pa će buduće mame koje vode samostalno svoje poslove, preduzetnice, imati pravo na 100 odsto naknade kada žele da im posao ostane aktivan, a moraju su da održavaju trudnoću - navodi naša sagovornica.

Autor: