AKTUELNO

Ministarstvo prosvete objavilo je nove pravilnike o ocenjivanju učenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i Pravilnik o društveno-korisnom radu, odnosno humanitarnom radu.

- Novi pravilnici su deo aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje, a doneti su radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen u novembru prošle godine i predviđa brojčano ocenjivanje vladanja u osnovnim i srednjim školama, počev od 2. razreda osnovne škole - saopštili su iz Ministarstva prosvete i dodali da je ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović objasnila da se pravilnicima precizira postupanje i kriterijumi za ocenjivanje vladanja učenika, koje se vrši dva puta u polugodištu i utiče na opšti uspeh učenika:

- Cilj ove mere je da bude i preventivna. Važno je da učenici znaju da se i njihovo ponašanje ocenjuje i da ocena iz vladanja utiče na njihove rezultate i opšti uspeh - rekla je ministarka Đukić Dejanović.

Ministarka je objasnila da će prilikom zaključivanja ocene iz vladanja, odeljenjsko veće uzimati u obzir i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti, njegovo ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima i izvršavanje školskih obaveza, izostanke, izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere.

Dodatno, u cilju ujednačavanja prakse i postupanja, uređen je i način ocenjivanja učenika duže opravdano odsutnog sa nastave, specifičnosti ocenjivanja u muzičkim i baletskim školama i precizirane su već postojeće odredbe koje se odnose na poništavanje pisanih provera znanja kada je više od 50% negativnih ocena.

- Preciziranje donosi da se pisana provera poništava u slučaju da 50 odsto učenika koji su proveru radili dobije negativnu ocenu. Uređeno je i postupanje škola u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu propisima, kao i kada stručni saradnik ne ostvaruje zadatke propisane Zakonom.

Za srednje škole dodatno je uređen i broj ocena za predmete i programe za fond časova manji od dva nedeljno, kao i ocenjivanje u srednjem stručnom i dualnom obrazovanju u odnosu na specifičnosti praktične nastave.

Foto: Pink.rs/S. Milovanov

Ministarka je dodala da je objavljen i Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, koji sada, ima, pre svega, preventivnu ulogu.

- Svrha društveno-korisnog rada u školama je razvijanje empatije, solidarnosti i saradnje i aktivizma. Kroz ove aktivnosti učenici bi trebalo da unaprede veštine potrebne za odgovorno učešće u društvu, kao i da budu osnaženi da poštuju i promovišu ljudska prava. Društveno-korisne aktivnosti u školama nisu više samo alat pojačanog vaspitnog rada, kao što je to bio slučaj do sada, nego su sastavni deo preventivnog plana zaštite od nasilja koji se planira godišnjim planom rada škole i ostvaruje se radi uključivanja svih učenika - rekla je Đukić Dejanović.

Ministarka je najavila da će narednih dana biti objavljene procedure postupanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima, koje će biti deo Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Pored toga, pripremljen je i priručnik "Postupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima" i obuke u cilju osnaživanja zaposlenih za blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama.

Ova podzakonska akta izrađena su u stalnim konsultacijama i saradnji sa nadležnim institucijama i predstavnicima škola, zajednica škola, svih reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika, kao i strukovnih udruženja, koji dostavili svoje predloge.

Dodatno, nakon izrade propisa, održana je još jedna serija sastanaka sa sindikatima, u cilju dodatnih usaglašavanja i unapređenja, što je rezultiralo i njihovim konačnim usvajanjem i objavljivanjem, saopštili su iz resornog ministarstva.

Autor: