AKTUELNO

Nedavno je objavljeno koliko iznose subvencije za kupovinu električnog vozila u 2024. godini, a sada znamo i šta je sve potrebno kako biste do njih došli.

Vlada Srbije usvojila je nedavno na sednici Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon, za šta je Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo 170 miliona dinara.

Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a zahtevi se podnose ministarstvu zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine. Kako je preneo Blic, zahteve za subvencije će biti moguće podneti od ponedeljka, 12. februara.

Podsetimo, subvencije za kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla su 250 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za električne motocikle, motocikle sa bočnim sedištem, teške tricikle, lake i teške četvorocikle, predviđena je podrška u iznosu od 500 evra.

Najveći iznos subvencije dostupan je za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tone, u iznosu od 5.000 evra. Ministarstvo je sada objavilo i vodič u šest koraka kako biste došli do subvencija:

1. Podnesite zahtev lično na pisarnici, ili poštom.

2. Službe ministarstva zatim formiraju predmet, koji pregledaju članovi komisije

3. Ako je dokumentacija kompletna, izrađuje se rešenje o dodeli subvencije. Podnosilac zahteva će lično biti pozvan da to rešenje preuzme.

4. Rešenje se predaje prodavcu lično ili lizing kući.

5. Za kupovinu vozila preko finansijskog lizinga treba dostaviti: original ugovora o lizingu, dokaz o prenosu sredstava, potvrdu da je plaćeno više od 15% vrednosti vozila

6. Za kupovinu vozila direktno od auto kuće, podnosi se: predračun i avansni račun, dokaz o prenosu sredstava, ugovor o kupoprodaji vozila.