AKTUELNO

Fond PIO raspisao je konkurs za besplatan boravak svojih korisnika u banjama u ovoj godini. Konkurs je raspisan 9. a završava se sutra, 25. januara, do kada zainteresovani u udruženjima penzionera ili filijalama Fonda mogu da se prijave.

Kako precizira Fond PIO, u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, rang-lista se utvrđuje prema broju bodova, na osnovu sledećih kriterijuma:

- visina penzije

- broj godina staža osiguranja

- broj godina korišćenja penzije

- ostvareno pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

- ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo ostvario kao dete koje

- nije sposobno za samostalan život i rad

Pod jednakim uslovima za upućivanje na rehabilitaciju, prednost ima korisnik penzije koji je stariji.

Pravilnik propisuje i da se korisnik penzije upućuje na rehabilitaciju prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove, koja nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Iako korisnici prilikom podnošenja prijave za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju Fondu dostavljaju i medicinsku dokumentaciju, ukoliko je poseduju, važno je naglasiti da zdravstveno stanje penzionera ne utiče na poziciju na rang-listi.

Dakle, Fond PIO korisnike ne upućuje u banje u cilju lečenja, već omogućava penzionerima sa niskim primanjima da odu na besplatan oporavak.

Kako je ranije naglašeno, na konkurs se mogu prijaviti lica čija penzija ne prelazi 39.850, nemaju druga lična primanja i koji nisu učestovali na konkursima za banje raspisanim od 2020. godine.

Evo šta je potrebno podneti uz prijavu:

- penzijski ček

- dokaz o visini penzije iz inostanstva

- popunjena prijava sa izjavom gde želi da koristi rehabilitaciju kao i da korisnik sem penzije nema drugih ličnih primanja te da nije koristio rehabilitaciju po oglasima u prethoden 4 godine

- ovlašćenje Fondu PIO da u njegovo ime zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti rehabilitaciju

- raspoloživa medicinska dokumentacija ukoliko je korisnik poseduje, što nije obavezno

Prijave se podnose udruženjima odnosno odborima penzionera sa teritorije filijale Fonda PIO kojoj korisnik pripada a mogu se podneti i u najbližoj filijali Fonda ukoliko penzioner boravi van mesta stanovanja. Korisnici sa Kosova i Metohije sa prebivalištem ili boravištem van KiM prijave podnose najbližoj filijali Fonda PIO mestu gde se nalaze.

Foto: Pixabay.com, Pink.rs

Rang-lista korisnika koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa, odnosno 1. marta 2024. godine.

Prigovori na rang-listu mogu se podneti nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, tj. od 4. do 8. marta.

Konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta 2024. godine, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak, saopštava Fond PIO.

Procenjuje se da će na besplatan oporavak u neku od banja Srbije po ovogodišnjem konkursu otići više od 21.000 penzionera, što je naveći broj do sada.

Naime, Upravni odbor Republičkog fonda PIO, na nedavnoj sednici, doneo je odluku o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja pratioca, po ustanovama, po danu boravka, kao i odluku o troškovima finansiranja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti.

Finansijskim planom RF PIO za 2024. godinu na ime društvenog standarda korisnika penzija planirana su sredstva u iznosu od 1,24 milijarde dinara, što je za 77 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Podsećamo da je izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, koji je stupio na snagu 30. decembra 2023. godine, predviđeno da Fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica, a koji bude upućen na besplatnu rehabilitaciju.

Fond je, pre navedenih izmena, finansirao troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad, tako da će zahvaljujući ovim izmenama biti obuhvaćen veći broj korisnika kojima je neophodan pratilac, kako bi mogli da koriste pravo na besplatan oporavak u nekoj od banja Srbije.

Autor: