AKTUELNO

Unija diskografa Srbije-UDS, kao strukovno muzičiko udruženje diskografa-proizvođača fonograma, ovim putem pozdravlja donošenje novog Zakona o elektronskim medijima od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Ovim zakonom je, pored ostalog, u članu 78. predviđeno da će ubuduće svi tv i radio emiteri pružaoci medijskih usluga biti u obavezi da obezbede da srpska muzička dela učestvuju sa najmanje 25 odsto u njihovom dnevnom objavljenom muzičkom programu.

To se po prvi put uvodi kao praksa u domaćezakonodavstvo, po primerima mnogih država u Evropi, i što će samim time doprineti zaštiti i počuvanju domaćeg muzičkog stvaralaštva i kulturne baštine.

Autor: