AKTUELNO

Unapređenje saradnje u postupcima otkrivanja i procesuiranje krivičnih dela sa elementima korupcije bio je povod za današnji razgovor glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića i direktora Agencije za sprečavanje korupcije Dejana Damnjanovića.

Na sastanku u prostorijama VJT u Beogradu, kojem je prisustvovala i zamenik glavnog javnog tužioca za suzbijanje korupcije Brankica Marić, poseban akcenat je stavljen na postupke iz nadležnosti provere imovine i prihoda javnih funkcionera, sukoba interesa, kao i kontrole finansiranja političkih aktivnosti, u kojima se ostvaruje značajna saradnja dve institucije.

Razmotreni su i modaliteti proaktivne saradnje i razmene podataka u cilju efikasnijeg postupanja obe institucije.

Direktor Agencije i glavni javni tužilac su se saglasili da je uloga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ključna u domenu krivičnog gonjenja u slučajevima visoke korupcije, dok je uloga Agencije ključna u postupku otkrivanja i iniciranja ove vrste krivičnih dela pred nadležnim tužilaštvima.

Takođe, ovom prilikom ukazano je i na važnost saradnje svih državnih organa u okviru rada ''udarnih grupa'' sa ciljem efikasnog i brzog procesuiranja učinilaca koruptivnih krivičnih dela.

Autor: