AKTUELNO

Prijava za vaučere koji se mogu koristiti za odmor u Srbiji traje do 20. oktobra. Do sada ih je podeljeno 260.000, a preostalo je još 40.000. Svi oni koji žele da se prijave za 5.000 dinara pomoći koju mogu da iskoriste za plaćanje smeštaja u Srbiji, a nisu u prethodnom krugu koristili ovu pogodnost, trebalo bi da podnesu prijavu na šalterima Pošte.

Pravila nalažu da se prijavljuju najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

- Vaučeri su znatno produžili turističku sezonu, čak do novembra, jer je od 260.000, koliko je podeljeno, iskorišćeno oko 160.000, a ostatak će biti upotrebljen do 20. novembra - rekao je za Novosti, državni sekretar u Ministarstvu turizma i sporta Uroš Kandić.

Pravo na subvencionisani odmor imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju.

Do sada su ih u najvećem broju koristili penzioneri, a najčešće su boravili u banjama, planinskim odmaralištima, jezerima. Uz prijavu potencijalni korisnik obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na svoje ime.

Uz prijavu se obavezno stavlja na uvid i sledeća dokumentacija:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka

2) Radnici sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić

Prijavljenim osobama, koje su stekle pravo na vaučer, Ministarstvo će preko JP “Pošta Srbije“ dostaviti vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).

U slučaju da je njegova vrednost veća od pruženih ugostiteljskih usluga, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Autor: