AKTUELNO

Da li ste znali da možete da ostvarite popust na računima za struju, gas i grejanje sticanjem statusa energetski ugroženih kupaca? Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović pozvala je građane na društvenoj mreži Instagram da provere da li ispunjavaju uslove za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Đedović podseća da je olakšana procedura i proširena lista korisnika koji mogu da dobiju do 50 posto popusta na računu za struju, gas ili daljinsko grejanje. „Država je obezbedila olakšice za 190.000 domaćinstava, što je tri puta više nego do sada“, napisala je.

U praksi, zaštićena domaćinstva sa dva člana koja plaćaju račune za struju oko 3.770 dinara, ubuduće će plaćati 1.721 dinar manje, njena je računica.

– ukupan mesečni prihod domaćinstva

– broj članova domaćinstva

– imovno stanje

ili
– ostvareno pravo na socijalnu pomoć

– dečji dodatak

– uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

– zdravstveno stanje člana domaćinstva

Energetski ugrožena domaćinstva stiču pravo na umanjenje mesečnog računa za električnu energiju, i to za:

– jednočlano domaćinstvo do 120 kWh

– dvočlano i tročlano domaćinstvo do 16 kWh

– četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kWh

– šestočlano i veće domaćinstvo do 250 kWh

Energetski ugrožena domaćinstva koja koriste prirodni gas mogu računati na popust za mesečnu potrošnju i to:

– jednočlanog domaćinstva do 359 kWh

– dvočlano i tročlano domaćinstvo do 462 kWh

– četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 616 kWh

– šestočlano i veće domaćinstvo do 770 kWh

Za isporučenu toplotnu energhiju umanjenje mesečnog računa je za:

– jednočlano domaćinstvo – 60 posto

– dvočlano i tročlano domaćinstvo – 50 posto

– četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 45 posto

– šestočlano i veće domaćinstvo – 40 posto


Kako da se prijavite za popuste?

Preuzmite zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca sa sajta www.mre.gov.rs, sa sajta jedinice lokalne samouprave ili lično u zgradama jedinica lokalne samouprave, zatim ga popunite i predajte u svojoj lokalnoj samoupravi.

U roku od mesec dana dobićete rešenje o statusu, navela je Đedović.

Autor: