AKTUELNO

Za manje od tri nedelje, 15. septembra, počeće prijava građana koji žive u nelegalnim objektima za priključak na struju, vodu, gas ili daljinsko grejanje, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić pozvao je danas sve njih da se prijave, kako bi ostvarili jedno od osnovnih ljudskih prava, a opštine da ozbiljno pristupe ovom procesu.

„Od 15. septembra do 15. oktobra svi koji žive u nelegalnim objektima moći će da se prijave i legalno se priključe na komunalnu infrastrukturu. Mi ćemo od 1. septembra započeti medijsku kampanju, kako bismo građanima pojasnili proceduru prijave“, rekao je Vesić.

Zahtevi se, kaže, podnose u opštinama. Da bi se neko prijavio za priključak, mora da priloži kupoprodajni ugovor ili bilo koji drugi ugovor a ukoliko to ne poseduje, prilaže izjavu, overenu kod notara, u kojoj se potvrdjuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da ta osoba tu i živi sa porodicom i da nema drugi stan, napomenuo je ministar.

„To je evropska praksa, Evropski sud za ljudska prava je odlučio da je to osnovno ljudsko pravo, i ovo je jedna humanitarna mera kojom pomažemo ljudima koji nisu krivi što žive u nelegalnim objektima“, rekao je Vesić.

Naglasio je da se ova mera ne odnosi na investitore, niti na poslovne objekte.

Dodao je i da građani u roku od tih mesec dana, od 15. septembra do 15. oktobra, stiču pravo na priključak, a samo uveđenje struje, vode ili grejanja, zavisi od dinamike nadležnih preduzeća. Građani će platiti punu cenu priključka, koju preduzeće odredjuju prema svojim cenovnicima.

Takođe, preduzeća nemaju pravo da traže bilo kakve dokaze od građana, osim potvrde iz opštine i na njima je da utvrde samo tehničke uslove za priključenje.

„Moj poziv svima koji žive u nelegalnim objektima je da se prijave, a za opštine da se dobro organizuju, da ’pojačaju’ broj ljudi koji će rešavati po zahtevima građana i da odrede službe za rad na terenu, koje će pomoći ljudima, kako bi se što više njih prijavilo i legalno priključilo“, naveo je Vesić.

Ukazao je i da ova odluka ne prejudicira ishod procesa ozakonjenja, već omogućava ostvarenje osnovnih ljudskih prava, jer priključak na struju ili vodu, ne sme da zavisi od statusa objekta u kojem neko živi.

“Sami u Beogradu ima oko 50.000 objekata, odnosno oko 110.000-120.000 ljudi koji nemaju legalan priključak na struju. Ovo je humanitarna mera kojom olakšavamo život građanima“, rekao je Vesić.