AKTUELNO

Za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara, do danas u 8.00 sati, stigle su prijave roditelja za 736.904 dece, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Prijava je počela 20. avgusta i traje do 20. septembra.

Pravo na pomoć države ima svako dete državljanin Srbije do 16 godina starosti, kao i deca rođena nakon 21. novembra 2006. godine.

Prijava se obavlja elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs .

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Prilikom prijavljivanja dece, samohrani očevi, osim pomenutih podataka koje dostavljaju majke, moraju da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo.

Hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći, izuzeti su od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Ukoliko je otac udovac ili majka ne ispunjava propisane uslove (npr. nije državljanin, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije) prijavljuje se na isti način kao i majka, te je potrebno da unese samo svoj JMBG i broj lične karte, kao i da izabere banku u kojoj želi da mu bude uplaćen novac, pojašnjavaju iz Ministarstva finansija.

Ukoliko je otac dobio starateljstvo nad detetom, a majka je živa, potrebno je da otac priloži sudsku presudu u PDF formatu.

Dakle, dovoljno je da se sudska presuda fotografiše i pretvori u PDF ili da se skenira i na taj način pretvori u elektronski oblik.

Potrebno je da se prijave najpre pomoću svog JMBG-a i broja lične karte, a zatim će im se, kada budu proveravali status prijave, dati mogućnost da prilože pomenuti dokument.

Ukoliko se prijavljuje staratelj deteta, potrebno je priložiti pravnosnažnu odluku organa starateljstva u PDF formatu.

Dovoljno je da je fotografišu i pretvore u PDF ili da je skeniraju i na taj način pretvore u elektronski oblik.

Potrebno je da se prijave najpre pomoću svog JMBG-a i broja lične karte, a zatim će im se, kada budu proveravali status prijave, dati mogućnost da prilože pomenuti dokument.

Napominjemo i da se hranitelji i primaoci novčane socijalne pomoći ne prijavljuju, već će im novčana pomoć automatski biti isplaćena.

Proces prijavljivanja za ovu jednokratnu pomoć države je vrlo jednostavan i traje minut ili dva, jer podnosioci prijave, odnosno majke treba samo da unesu broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj žele da im bude uplaćen novac.

Prijavljenima će novac biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra.

Kako je ranije kazao potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, za ove namene u budžetu je izdvojeno oko 12 milijardi dinara.

#Pomoć

#Srbija

#deca