AKTUELNO

Iako zemlja gori od avgustovskih tempe­ratura, pravi doma­ćini završavaju nabavku ogreva. Za razliku od pro­šle godine kada je zbog energetske krize bilo nestašica, ali i prepa­prenih cena, ovog leta je drugačije. Ima svega i dr­veta i peleta i uglja. Cene u zavisnosti od grada do grada variraju, ali je neki prosek da je metar drva od 7.000 do 9.000 dinara, pe­let od 31.000 do 39.000, a ugalj od 15.000 do 30.000.

U Požarevcu se ogrev najviše kupuje preko oglasa, a manje po stova­rištima, jer ona imaju više cene. Pojedinci nu­de ogrevno drvo po ceni od 7.000 do 9.000 dinara za kubik, u zavisnosti od vrste drveta. Što se tiče uglja, kostolačkog nema na stovarištima, jer ga EPS ove godine ne prodaje za široku potro­šnju. Tog uglja ima samo u oglasima, po ceni od oko 13.000 za tonu. Prodaje se i kovinski, koji je nešto jeftiniji - od 10.000 do 12.000 dinara. Peleta ima dovoljno, a cena mu je od 31.000 do 38.000 po toni, u zavisnosti od kvaliteta.

Cena kubnog metra dr­veta, iz državnih šuma u okolini Loznice je 3.800 dinara, ali na ka­mionskom putu u šumi. Privatnici za kubik, koju dovoze na adresu, naplaćuju oko 8.500. I oni koji povoljnije kupe, za prevoz treba da plate najmanje 1.000 dinara po kubiku, koliko košta i sečenje i cepanje kla­dića. Pelet se kreće od 250 od 280 evra i ponuda je dobra.

Najtraženiji ugalj je iz Stanara, čija je tona 14.000 dinara.

U Smederevu drvo košta od 8.000 do 9.000, tona pe­leta od 32.000 do 38.000 dinara, a isto toliko uglja od 15.000 do 18.000 dina­ra. Zrenjaninsko tržište uglja, ogrevnog drveta i peleta je mirno.

- Drvo se prodaje u pro­seku po ceni od 9.500 di­nara za prostorni metar, cena paleta standardnih dimenzija je 19.000 dina­ra, dok se industrijska, otpadna bukva, koja je od­lična za loženje, prodaje za 11.000 dinara - poručuju prodavci u nekoliko zre­njaninskih stovarišta, gde su cene uglavnom iste.

Foto: MUP

Cene peleta su od 33 do 39.000 dinara, dok su cene uglja, kojeg ima do­voljno i nema čekanja, is­poruka je istog dana kada se kupi, za "kovin" 17, "stanare" 18.500 dinara, pljevaljski 21.000, "mi­ljevinu" 25.000 i "bano­viće" 26.000 dinara.

Mnogi Kraljevčani već uveliko pripremaju ogrev za predstojeću zi­mu. Stovarišta uglja i ogrevnog drveta dobro su snabdevena, cene su ostale uglavnom iste kao prošle godine, a prema rečima Milinka Maksimovića, vlasnika stovarišta uglja "Ogrev", ne očekuju se ne­stašice ni kada sezona bude počela. U gradu na Ibru cena "pljevaljskog" uglja trenutno je 18.000 dinara po toni, koliko treba izdvojiti i za ugalj "kovin", dok tona uglja "stanari" iz Republike Srpske, kao i lane, košta 19.000 dinara.

- U ponudi je i pelet za 35.000 dinara po toni, a pakovanje od 10 kilogra­ma drvenih briketa košta 350 dinara - kaže Maksi­mović.

Cena ogrevnog drveta za nijansu je jeftinija u od­nosu na prošlu godinu, pa tako "metar", u zavisnosti od kvaliteta, košta od 65 do 75 evra.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Na novosadskim stova­rištima ima svih vrsta ogreva, a potražnja je ne­što slabija nego što je bila lane u isto vreme.

- Očekujemo da će inten­zivnija prodaja krenuti već početkom septembra - kažu na jednom sto­varištu, uz napomenu da su cene ogreva uglavnom na nivou lanjskih, a za pojedi­ne vrste su čak i par pro­cenata niže, jer je nešto slabija potražnja.

Tako oni građani koji svoje domove greju na dr­va mogu da nabave bukvu, grab ili hrast po cenama od 10.000 do 12.000 dinara za kubni metar, sa uraču­natim sečenjem. Kilogram bukovog peleta košta od 32 do 36 dinara. U ponudi ima i drvenog uglja dopre­mljenog iz BiH, a cena mu je 18.000 dinara po toni.

Stovarišta u Kikindi dobro su snabdevena, ali je potražnja, kažu, još vrlo slaba i lošija nego prošle godine. Cena bu­kovog ogrevnog drveta je na stovarištima trenutno je 10.000 dinara za kubik. Prodaju i drvo hrsta i ce­ra po ceni od 9.300 dinara za kubni metar, a prevoz je besplatan do kuće kupca. Uglja za loženje nema u Ki­kindi, jer se ovde većina građana greje na gas.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vranjanci se, tradici­onalno, najviše greju na drva, pa je i najveća po­tražnja tokom cele sezone za ovim energentom. Cena se stabilizovana krajem prošle godine i od tada je na istom nivou. U Šum­skom gazdinstvu nam je rečeno da je ogrevno drvo 7.000 dinara po prostor­nom metru. Kod privat­nih prodavaca, metar bu­kovine se kreće od 60 do 65 evra, u šta je uključen prevoz do kupca. I cena peleta je pala. Kreće se u rasponu od 32 do 36.000 dinara.

Za kubni metar drva u Pirotu je trenutno neop­hodno izdvojiti 6.000 di­nara, u Svrljigu oko 6.500, dok cena u Nišu ide u proseku oko 8.500 dinara. Nešto niža cena drva je u okolnim niškim selima, ali, kako kažu Nišlije, kada se plati prevoz do grada, cena ispadne ista pa i skuplja.

Za razliku od sredine prošle godine, na trži­štu ima dovoljno i zaliha peleta, a jedna tona u pro­seku na jugu zemlje košta oko 38.000 dinara. U zavi­snosti od kvaliteta i ze­mlje porekla, cena mrkog uglja je u proseku od 15.000 do 30.000 za tonu.

Cena drveta zavisi od vrste. Tu imamo i ona šumska drva čija se cena kreće oko 5.000 do 6000 dinara, bukove palete ko­je idu oko 13.000 dinara. Poučeni situacijom iz prošle godine, kada je pelet bio u deficitu, ove godine na vreme se u Ni­šu, kažu prodavci, krenu­lo sa nabavkom.

Foto: MUP

- Ima ga na tržištu i može da se nađe po ceni koja je realna, a to je po toni od 38.000 do 40.000 dinara. Ostala nam je neka tona i od prošle godine, tako da sada ne bi trebalo da bude problema - kaže jedan od prodavaca iz Niša.

Bilo 2019.

Pre četiri godine u ovo doba cena kubika tvrdog ogrevnog drveta u Novom Sadu kretala se između 6.300 i 6.500 dinara po kubiku, pelet je koštao 25 dinara za kilo­gram, a ugalj od 9.500 do 14.000, u zavisnosti od vrste.

U Sremskoj Mitrovici sve puno

Sremci, koji nisu još obezbedili ogrev za predstojeću zimu, a ni iskori­stili akcije u junu da kupe jeftinija drva, ne moraju da brinu jer su stova­rišta dobro snabdevena, a i cena u odnosu na prošlu godinu je povoljnija. Dva kubika pilanski okorci bukve ili cera, trenutno se mogu kupiti za 19.000 dinara, dok je do kraja juna cena bila 13.000 dinara.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Metar drva se kreće od 7.000 do 10.000, dok je za pelet potrebno izdvojiti oko 38.000 za tonu. Ugalj se kreće od 20.000 do 25.000. Trenutno povoljnijim cenama, zna­čajno je doprinela blaga zima, pa je potrošnja bila znatno niža.

U Kruševcu svega ima

U Kru[evcu, na zalihama najvećih prodavaca ima dovoljno ogreva za prodaju. Trenutno je cena ogrevnog drveta 8.800 dinara, dok je 9.500 di­nara sečeno i cepano drvo. Na stovarištima napominju da pelet iznosi 34.000 dinara, dok cene uglja diktira vrsta.

"Resavica" je najskuplja i za nju treba izdvojiti 25.000 dinara. Među jefitnijima su "pljevlja" - 19.000, "štavalj" - 18.000 dinara.

#Ogrev

#cene