AKTUELNO

Beogradska policija je po nalogu tužilaštva, podnela krivične prijave u redovnom postupku protiv bivšeg odgovornog lica Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i još tri odgovorna lice zdravstvene ustanove zbog sumnje da su zlouotrebili službeni položaj.

Osumnjičeni se terete da su u izveštajima koji su dostavljani Sektoru finansija KCS, unosili neistinite podatke o dopunskom radu zaposlenih, iako su kardiološke usluge pružene u radno vreme, na osnovu čega su sebi i drugim licima, na štetu RFZO - Filijale grad Beograd pribavili 38.500 dinara, saopšteno je iz MUP-a.

Sumnja se da je bivše odgovorno lice ove klinike, od januara 2010. do juna 2011. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja, potpisivao i svojim pečatom overavao Izveštaje sale za kateterizaciju srca, u kojima su iskazane usluge koronarografije - kateterizacije i usluge revaskularizacije miokarda PTC-a, pružene osiguranim licima RFZO sa liste čekanja, u dopunskom radu koji je organizovan na osnovu Planova dopunskog rada Klinike za kardiologiju.

Na osnovu takvih izveštaja za taj dopunski rad zaposleni na klinici dobijali su od RFZO-a, filijale za grad Beograd, dodatna novčana sredstva, pored redovnh mesečnih zarada, iako je osumnjičeni znao da su te kardiološke usluge jednim delom pružane radnim danom u redovno radno vreme Sale za kateterizaciju.

To je, kako navodi policija, bilo u suprotnosti sa radnim vremenom utvrđenim u Planu dopunskog rada Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnikom o dopunskom radu i Ugovorom o pružanju i finansiranju kardioloških usluga pruženih organizovanjem dopunskog rada koji je zaključen između RFZO i KCS.

Izveštaje sa neistinitim podacima o vremenu pruženih usluga, kako se sumnja, osumnjičeni je dostavljao Sektoru za finansije KCS na obračun i naplatu, čime je omogućio da se njemu lično i ostalim zaposlenima Klinike za kardiologiju, bez osnova, izvrši isplata sredstava na ime navodno pruženih usluga u dopunskom radu, iako su one pružene u redovno radno vreme.

Na taj način osumnjičeni je RFZO, filijalu za grad Beograd, oštetio za 22.513.109 dinara.

Takođe, troje odgovornih lica Klinike za kardiologiju - KCS sumnjiče se da su od marta 2010. do jula 2011. godine, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, potpisivali i svojim pečatom overavali Izveštaje o radu po ugovoru o vanrednim operacijama u operacionoj sali Klinike za kardiohirurgiju.

Foto: Pixabay.com

U tim izveštajima, kako se sumnja, iskazane su usluge revaskularizacije miokarda i inplatacija valvula pružene osiguranim licima RFZO sa liste čekanja, u dopunskom radu koji je organizovan na osnovu Planova dopunskog rada Klinike za kardiohirurgiju.

Na osnovu tih izveštaja, za taj dodatni rad zaposleni Klinike za kardiohirurgiju od strane RFZO, Filijale za grad Beograd, dobijali su dodatna novčana sredstva na ime pruženih usluga, pored redovnih mesečnih zarada, iako su osumnjičeni znali da su te kardiološke usluge jednim delom pružane radnim danom u redovno radno vreme, što je u suprotnosti sa radnim vremenom utvrđenim u Planu dopunskog rada Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnika o dopunskom radu i Ugovora o pružanju i finansiranju kardioloških usluga pruženih organizovanjem dopunskog rada koji je zaključen između RFZO i KCS.

Sumnja se da su ovako overene Izveštaje o radu sa neistinitim podacima o vremenu pruženih usluga, osumnjičeni dostavljali Sektoru za finansije KCS na obračun i naplatu, čime su omogućili da se njima lično i ostalim zaposlenima Klinike za kardiohirurgiju, bez osnova izvrši isplata sredstava na ime navodno pruženih usluga u dopunskom radu, iako su te usluge pružene u redovno radno vreme. Na taj način osumnjičeni su RFZO, Filijalu za grad Beograd oštetili za 16.077.506 dinara.

#Beograd

#Doktor

#Klinički Centar Srbije

#Krivično delo

#Lekar

'