AKTUELNO

Jedan od najvećih zločina nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu počinjen je na današnji praznik Mladence 1942. godine na levoj obali Drine.

Ustaške jedinice pod komandom Jure Francetića, nekih 15 km nizvodno od Višegrada, stigle su srpski zbeg od desetak hiljada duša u selima Stari Brod i Miloševići i počinile stravičan masakr.

Preživeli su kasnije svedočili da se 326 devojaka uhvatilo za ruke i potom skočilo u ledenu Drinu. Pre su izabrale smrt nego da padnu u ruke zverima u ljudskom obliku.

Pokolj Srba poznatiji je i kao "Krvavi mladenci".

Na mestu Stari Brod podignut je spomen-kompleks u znak sećanja na stravični zločin i više od 6.000 Srba.

- U proljeće 1942. iz Sarajeva je krenulo deset hiljada ustaša sa namjerom da protjeraju i pobiju srpsko stanovništvo. Srpski narod sa područja Sarajeva, Pala, Olova, Kladnja, Han Pijeska, Rogatice, Sokoca i Višegrada u zbjegovima krenu niz Drinu da bi spas potražio u Srbiji. U Višegradu italijanska vojska nije dozvolila narodu da pređe preko ćuprije i zbjeg krenu pored Drine ka selima Miloševići i Starom Brodu gdje se nalazila skela. Ustaše stigoše ovaj zbjeg i mučki ubiše oko 6.000 srpskih žena, djece i staraca. Najveći pokolj nad Srbima ustaše učiniše u Starom Brodu na pravoslavni praznik Mladenci 1942. godine - piše između ostalog na spomeniku.