AKTUELNO

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, nakon saznanja iz medija da je na gradskom trgu u Pirotu muškarac iz pištolja ubio bivšu emotivnu partnerku, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova - Policijska uprava Pirot i Centra za socijalni rad u tom gradu.

Zaštitnik građana od pirotske policije traži da ga u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima ovog slučaja, posebno da li je ranije bilo prijava nasilja od strane izvršioca prema žrtvi, koje je mere policija preduzimala, u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se zaštitila žrtva nasilja u partnerskim odnosima i sankcionisao izvršilac, kao i da li je izvršilac imao oružje u legalnom posedu.

Od Centra za socijalni rad Pirot Zaštitnik građana traži da mu u istom vremenskom roku dostavi podatke o ovom slučaju, uključujući informaciju da li su izvršilac i žrtva bili na evidenciji centra, da li je ranije bilo prijava nasilja u partnerskim odnosima, i ukoliko je to slučaj, koje mere je Centar preduzimao u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se pružila podrška žrtvi nasilja u partnerskim odnosima, da bi se ona zaštitila, sankcionisao izvršilac i uticalo na njega da više ne vrši nasilje.

Autor: