AKTUELNO

Prvi put za poslednje dve godine februarska projekcija inflacije na nižem je nivou od novembarske, a efekti će biti još vidljiviji u 2024. godini zbog slabljenja troškovnih pritisaka za energente, navodi se u Izveštaju o inflacija NBS koji je danas predstavljen.

Rizici za projektovanu inflaciju i BDP, NBS ocenjuje kao simetrične i manje izražene, pa će centralna banka procenjivati da li ima potrebe za reagovanje novim merama.

Iako je projektovana stopa rasta BDP za ovu godinu dva do tri posto, sada je izvesnije nego u novembru da će biti ostvarena, jer su manji rizici iz međunarodnog okruženja, navodi NBS.

NBS podseća da je u prethodnom periodu nastavila da zaoštrava monetarne uslove, ali umerenijim tempom.

Prenošenje efekata zaoštravanja monetarne politike na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štedenje, ukazuje na efikasno delovanje transmisionog mehanizma putem kanala kamatnih stopa, ocenila je NBS.

U srednjem roku projektuje se smanjenje konsolidovanog fiskalnog deficita, uz zadržavanje učešća javnog duga u BDP ispod 60 procenata, što obezbeđuje održivost javnih finansija.

Deficit tekućeg računa u 2022. bio je manji od očekivanog u novembra, pre svega zbog manjeg trgovinskog deficita, i osmu godinu u punoj je meri pokriven neto prilivom stranih direktnih investicija.

Tokom četvrtog tromesečja 2022. međugodišnja inflacija iznosila je 15 posto, što je neznatno niže od novembarskih očekivanja NBS.

NBS ocenjuje da globalna inflacija pokazuje znake usporavanja, što će se nastaviti u narednom periodu, zahvaljujući nižim cenama energenata, poboljšanju u globalnim lancima snabdevanja i slabijoj tražnji.

Globalni privredni rast usporava u ovoj godini, ali manje nego što se očekivalo, konstatovano je u Izveštanju NBS.

Autor: