AKTUELNO

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor NBS odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena (0,25%), na nivo od 5,5%.

Budući da ova kamata direktno utiče na visinu kamata po kojima banke odobravaju kredite u dinarima, treba očekivati da će ove pozajmice uskoro ponovo da poskupe.

Iz NBS poručuju da je za 0,25% povećana i stopa na depozitne olakšice – na 4,5%, kao i stopa na kreditne olakšice – na 6,5%.

- Pri donošenju ovakve odluke Izvršni odbor je imao u vidu da su, i pored znakova popuštanja, globalni troškovni pritisci i dalje visoki i da je potrebno ograničiti njihove indirektne efekte na rast cena na domaćem tržištu, koji mogu nastati putem inflacionih očekivanja, kao i uticati na deo pritisaka koji dolaze sa strane tražnje. Time Narodna banka Srbije doprinosi da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije. Današnje povećanje referentne kamatne stope predstavlja njeno jedanaesto uzastopno povećanje (počev od aprila 2022), zaključno s kojim je ona povećana za ukupno 450 baznih poena. Prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope. Istovremeno, održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, Narodna banka Srbije u znatnoj meri doprinosi ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cena na domaće cene, kao i makroekonomskoj stabilnosti u uslovima povećane globalne neizvesnost - navode iz NBS.