AKTUELNO

Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom jedanaest meseci 2022. godine priliv po osnovu doznaka iz inostranstva iznosio je 4.622,7 miliona evra, što je za 41,4% više u odnosu na priliv od 3.269,5 miliona evra, koliko je zabeleženo u istom periodu 2021. godine.

Iz NBS očekuju da će priliv doznaka i u decembru 2022. ostati snažan, kao što je to bio slučaj u prethodnim godinama.

- Skrećemo pažnju na to da Narodna banka Srbije koristi metodologiju platnog bilansa Međunarodnog monetarnog fonda (BPM6), prema kojoj su doznake obuhvaćene kroz stavku koja se naziva lični transferi i koja obuhvata: doznake radnika, penzije i druga socijalna primanja, kao i pomoći i poklone iz inostranstva, upućene fizičkim licima rezidentima Srbije - objašnjeno je na sajtu NBS.

Na osnovu podataka o geografskoj strukturi doznaka za prva tri tromesečja 2022. godine (poslednji javno raspoloživi podatak), vidi se da je struktura doznaka ostala stabilna i da je najviše doznaka došlo iz Nemačke (27%), Švajcarske (14%), Austrije (11%), Francuske (6%) i SAD (6%).

- S obzirom na to da jedan deo doznaka dolazi u gotovom novcu, nije moguće precizno dati podatke o valutnoj strukturi doznaka, ali se svakako najveći deo priliva odnosi na doznake u evrima. Od februara 2022. godine, u svakom mesecu je zabeležen međugodišnji rast priliva doznaka, pri čemu se tokom godine beleže stabilni iznosi priliva doznaka po mesecima - navode iz NBS.