AKTUELNO

Udruženje ljubitelja matematike "Rubikon" iz Niša, po mnogo čemu razlikuje od ostalih udruženja, ciljna grupa ovog Udruženja su deca uzrasta od predškolskog pa sve do malih maturanata.

- Naročita ciljna grupa su deca iz ruralnih sredina, dakle ona koja osim školskih aktivnosti nemaju neki drugi izbor i neku drugu platformu gde bi razvijala svoju kreativnost. Drugo, mi deci predstavljamo matematičke sadržaje na jedan moderan i veoma kreativan način, gde deca kroz igru i istraživanje dolaze do novih saznanja. Kroz interaktivne radionice deca se upoznaju sa svojim rodnim krajem i okolinom, narodnim običajima i narodnom tradicijom iz svog kraja, pa na taj način neguju narodnu baštinu – ističu u ovom Udruženju i dodaju:

- Prateći moderne tokove obrazovanja, podstičemo preduzetnički duh kod dece od prvog dana njihovog školovanja. Takođe, pomažemo porodicama i školi da se kod dece pokrene želja da se bave humanitarnim radom i na taj način im pokažemo da je humanost veoma važna. Ono što je najvažnije, mi ne izlazimo iz okvira obrazovanja i vaspitanja, koje je postavilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Mi samo te okvire bojimo šarenim i veselim bojama.

Cilj „Rubikona“ je, kako su rekli, da da decu izvuku iz prostora usamljenosti koji su im nametnule savremene informacione tehnologije i da im ukažemo da je druženje lepo jedino onda kad nije virtuelno.

- U tom cilju, osmislili smo matematičke radionice "Sovice mudrice". Osnovna ideja radionica je stvaranje okruženja koje budi učeničku radoznalost i podstiče njihovu kreativnost – ističu u „Rubikonu“ i dodajeu:

- Na samim radionicama učenici bi se bavili pojmovima i situacijama iz njihovog okruženja, koje je moguće dovesti u vezu sa matematičkim pojmovima. Vodili bi se spontani razgovori sa učenicima (iz prakse smo uočili da se veoma često dešava da i sami učenici odrede tok radionice –ili neki njen segment, uvod ili kraj). Razgovori sa učenicima bili bi usmereni na razvoj njihovog kritičkog mišljenja, iznošenje ideja, stavova, kao i doživljaja sveta u kome žive. Jako je važno da naučimo da čujemo i slušamo decu. Deca imaju mnogo toga da kažu, a često se i među njihovim idejama provuče i neka zaista genijalna. Kada krenemo u rad sa učenicima, nikad ne znamo u kom smeru ide priča i kako će se završiti. Radionice smo realizovali u mnogim seoskim školama u okolini Niša. Poslednji projekat su radionice sa decom iz OŠ "Nadežda Petrović" Sićevo (Opština Niška Banja). Sa njima smo snimili tri radionice.