AKTUELNO

U susret novembru kao mesecu štednje, a naročito imajući u vidu svoju dužnost da pomognu u očuvanju finansijske sigurnosti građana, banke su ove godine ponudile veoma primamljive kamatne stope na oročenu štednju. Prema podacima NBS, prosečna nominalna kamatna stopa za štednju u dinarima oročenu na 12 meseci iznosi 3,41 odsto, što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu.

Jednu od najprimamljivijih kamatnih stopa na tržištu koja za 1,5 procentnih poena prevazilazi ovogodišnji prosek nudi Mobi Banka: 5% fiksne kamate na dinarske depozite oročene na 12 meseci (NKS=EKS). Uz to, u ponudi je i devizna štednja po fiksnoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2,20% (EKS 1,87%) za sredstva oročena na 12 meseci.


Da dodatno pojednostavi prvi korak ka sigurnoj štednji, prva digitalna banka u regionu pruža i mogućnost otvaranja štednog računa potpuno onlajn i besplatno, bez odlaska u banku i dodatnih troškova za korisnika.


Svi detalji u vezi sa ponudom kao i reprezentativni primeri štednje u dinarima i evrima nalaze se na sajtu banke, a ove kamatne stope na raspolaganju su građanima do kraja novembra.

Autor: