AKTUELNO

Uslovi za odlazak u penziju u Srbiji će biti drugačiji od 1. januara 2023. godine. Prema novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pomera se starosna granica za odlazak u penziju ženama za dva meseca, dok će za muškarce ostati ista pravila.

U 2023. godini sa najmanje 15 godina staža osiguranja žene će moći u penziju kad napune 63 godine i šest meseci života, a muškarci sa navršenih 65 godina.

Novi Zakon od 1. januara

Došlo je do izmena i u pogledu funkcionisanja prevremenog odlaska u penziju. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života.

Ovo će važiti sve do 2024. godine, kada će za oba pola važiti isti uslov da imaju 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Sve rigoroznije prema ženama

Ako pogledamo prethodne godine, starosna granica za penzionisanje žena varira, dok je za muškarce konstantna i podrazumeva 65 godina života. Od 2014. godine prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju vremenski okvir za žene se menja u rasponu od dva do šest meseci.

Novim zakonom koji će važiti od 1. januara 2023. propisano je 63 godine i šest meseci. Prošle 2021. godine uslov je bio da dame imaju pune 63 godine i dva maseca, dok je u 2022. to pomereno za dva meseca, odnosno potrebne su 63 godine i četiri meseca.

Promenljivost granice za odlazak u penziju će trajati sve do 2032. Do tada će starosna granica samo rasti, pa će žene raditi skoro dve godine duže nego danas, tačnije godinu dana i deset meseci više. Na penzije će imati pravo ako imaju 65 godina.

Foto: Pink.rs, Tanjug/Rade Prelić

Pored godina, podrazumeva se da je poslodavac uplaćivao osiguranje za 15 godina staža. Ovaj uslov važi i za muškarce i za žene.

Prevremena starosna penzija

Tendencija izjednačavanja broja godina i raznog staža za oba pola trebalo bi da bude ostvarena 2024. kada će biti potrebno imati 60 godina i minimum 40 godina staža.

Ovi parametri su se za muškarce u prethodnih nekoliko godina povećali za jednu godinu, dok su se za žene više menjali. Tako je 2021. bilo moguće otići u penziju ako imate 39 godina i 4 meseca radnog staža u radnoj knjižici , a da imate najmanje 58 godina i 4 mecesa.

U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

Kriterijumi za računanje iznosa penzije

Prema zvaničnim podacima, za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju priznaje se samo staž osiguranja za koji postoje registrovani podaci u bazi matične evidencije Fonda.

Na zvaničnom sajtu Republičkog PIO fonda, postoji kalkulator gde se može izračunati vrednost penzije koja sleduje. Izračunavanje uslova za dobijanje penzije se vrši na osnovu broja godina, ukupnog staža osiguranja do danas, kao i to da li ste trenutno u osiguranju.

Obračun se vrši stavljanjem u odnos ukupne zarade (osnovice) osiguranika, u pravilu, počev od 1. 1. 1970. godine sa prosečnom godišnjom zaradom u Republici Srbiji za svaku kalendarsku godinu i na taj način izračunava godišnji lični koeficijent, s tim što on ne može biti veći od pet.

Foto: Pink.rs

Zbir godišnjih ličnih koeficijenata se deli sa periodom za koji su obračunati i dobija se lični koeficijent koji ne može biti veći od 3,8.

Tako dobijen lični koeficijent se množi sa ukupno ostvarenim penzijskim stažem i opštim bodom koji predstavlja fiksni iznos koji se usklađuje na isti način kao i penzija.

U Srbiji je registrovano 1, 7 miliona penzionera različitih kategorija. Pored starosne i prevremene penzije, postoji i invalidska penzija, zatim porodična penzija, kao i novčana nadoknada za telesno oštećenje i naknada za negu i pomoć drugog lica. Tu su i kategorije poljoprivrednih osiguranika i osiguranika samostalnih delatnosti.

Najavljeno povećanje penzija

Od 1. novembra penzije su bile uvećane za devet odsto, ali one će još rasti. Naime, povećanje primanja penzionerima Srbije uslediće već od 1. januara 2023. godine i iznosiće 12,1 odsto.

Na taj način, prosečna penzija koja je prema podacima iz avgusta iznosila 30.965 dinara, od sutra će biti veća za 2.786 dinara, i popeti se tako na 33.751 dinar, dok će od januara ona skočiti za dodatnih 4.000 dinara, tj. popeće se na tačno 37.834 dinara.

Autor: