AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Petra Cetinjskog, koji se obeležava istog datuma kao i Lučindan - Sveti Luka koji je česta krsna slava kod Srba.

Petar I Petrović, sveti Petar Cetinjski, crnogorski mitropolit, bio je stric Petra II Petrovića Njegoša. To su dve najznačajnije ličnosti crnogorske istorije. Sveti Petar Cetinjski rođen je u selu Njeguši 1748. u bratstvu Petrovića, koje je dalo pet vladika.

U monaški čin je stupio u svojoj dvanaestoj godini, a 1782. je postao mitropolit i, ujedno, vladar Crne Gore. Izabran je na narodnoj skupštini. Sav život posvetio je Bogu i svom narodu, koga je očinski voleo, ali umeo i strogo da kori.

Mirio je zavađena crnogorska plemena i branio zemlju od napadača. Uspeo i u jednom i u drugom. Posle dvostruke pobede nad skadarskim vezirom Mahmut-pašom ujedinio je Crnu Goru i Brda. Naročito se proslavio pobedom nad Napoleonovom vojskom u Dalmaciji i Boki Kotorskoj. Prvi je u crnu Goru uveo pisane zakone. Bio je izuzetno obrazovan – govorio je sedam jezika, bio je i pisac. Pre Njegoša i Vukove reforme pisao je narodnim jezikom. Iako vladar naroda, život je proveo u teskobnoj ćeliji, kao prost monah. Upokojio se na Lučindan (Sveti Luka), 18. oktobra 1830.

Narodni običaji i verovanja

Na današnji dan treba otvoriti vrata doma, kako za širu porodicu, tako i za komšije jer je Sveti Petar Cetinjski bio ujedinitelj sve srpske i slovenske braće i radio je na pomirenju zavađenih plemena. Iako je u pitanju crveno slovo u kalendaru, za danas nema posebnih ograničenja osim uobičajenih. To znači da danas nipošto ne smete da perete veš, usisavate i uopšte spremate kuću. Na današnji dan ne biste smeli ni da u goste odete praznih ruku, odnosno obavezno treba da poneste neki prikladan poklon ako odlazite kod nekoga na ručak ili večeru.

Petar I Petrović Njegoš – Sveti Petar Cetinjski rođen je 1749. u selu Njeguši. Stupio je u monaški čin u svojoj 12. godini. Godine 1782. postaje mitropolit i gospodar Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio je svom narodu. Mitropolit Petar I zavladičio se u Karlovcima 1784, odakle je pošao u Rusiju.

Pri povratku iz Petrograda u domovinu, Petar je izjavio: “Ko je protivu Rusije, taj je i protivu svijeh Slovena”, čime su se upravljali i kasniji crnogorski vladari. 1787. je pomagao Rusiji i Austriji u ratu sa Turskom.Održavao je bliske veze sa Karađorđem i sastavio prvi pisani zakonik u Crnoj Gori.

Nakon druge pobede nad Mahmut-Pašom, Brda su prisajedinjena Crnoj Gori. Pod njegovom vladavinom prisajedinjena je Crnoj Gori Morača, a Boka, koja je dva put dolazila pod njegovu vlast, je predata Austriji 1814.

Autor: