AKTUELNO

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost uputio je zvaničan dopis ministarki pravde Maji Popović u kojem je izrazio zabrinutost zbog činjenice da nije poštovala pluralizam prilikom donošenja odluke o formiranju radnih grupa za izrazu seta novih pravosudnih zakona.

- Naime, u Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o uređenju sudova, radnog teksta Zakona o sudijama, i radnog teksta Zakona o Visokom savetu sudstva, kao i u Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o javnom tužilaštvu i radnog teksta Zakona o Visokom savetu tužilaštva, odlukom ministarke Popović imenovani su isključivo predstavnici Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, dva udruženja koja otvoreno i bez objektivnog pristupa konstantno kritikuju sve poteze državnih organa i koji su se oštro protivili i ustavnim amandmanima koji su za cilj imali jačanje pravosudnih funkcija u Republici Srbiji - saopštio je Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost ističe da je ovakvom odlukom ministarka Popović potpuno ignorisala sva ostala reprezentativna udruženja, strukovne komore koje su sastavni deo pravosudnog sistema Republike Srbije, kao i NVO sektor koji se bavi monitoringom rada državnih organa.

- Podsećamo, takođe, da je Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost uvek davao podršku državnim organima i bio korektan partner i Ministarstvu pravde kada je funkcionisala Radna grupa za izradu nacrta Zakona o borbi protiv korupcije - navodi Spasić i dodaje:

- Zbog toga čudi ignorisanje i ovog Saveta u momentu kada se vrši izrada seta, ozbiljnih i za ljudska prava građana Srbije veoma važnih zakona.

- Savet izražava nadu da će ministarka Popović izmeniti odluku o radnim grupama i u njih delegirati predstavnike i ostalih reprezentativnih udruženja sudija i tužilaca, strukovnih komora, kao i ovog Saveta - u svojstvu predstavnika NVO sektora koji se aktivno bavi monitoringom rada državnih organa - navodi Spasić.

Autor: