AKTUELNO

Popis stanovništva počinje već za 10 dana i biće sproveden od 1. do 31. oktobra.

Sve će se obaviti na tradicionalan način, od vrata do vrata. Kao i uvek većina građana će rutinski dati podatke i izujasniti se, ali svakako biće i onih koji se neće slagati, izmisliti ili odbiti da daju svoje lične podatke. Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, kaže da su u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, građani dužni da učestvuju na popisu i da daju potpune i tačne odgovore na skoro sva pitanja.

- Izuzetak su tri pitanja, od kojih su dva u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a odnose se na nacionalnu pripadnost i veroispovest. Treće pitanje na koje ne mora da se odgovori glasi „da li lice ima problema u svakodnevnom funkcionisanju zbog lošijeg vida, sluha, hoda, pamćenja”. Odgovor na ta tri pitanja može da glasi: „Ne želim da se izjasnim.” Kada je reč o nacionalnosti, svako može da se izjasni kako hoće, a popisivač neće smeti da komentariše ili postavlja potpitanja – priča Lakčevićeva.

Kada je reč o pitanju o nacionalnosti, na prošlom popisu 2011. godine, od 7.186.862 stanovnika Srbije, oko 5.000 građana bilo je neozbiljno, pa su se izjasnili kao Eskimi, Indijanci, navijači Crvene zvezde, kosmopolite, Marsovci itd.

- Ta priča privlači pažnju, jer je interesantna, ali je ta brojka bila zanemarljiva na nivou statistike. Ukoliko građanin odbije da učestvuje u popisu, u Zakonu postoje kaznene odredbe, ali verujem da će popisivač imati dovoljno argumenata i komunikacionih veština da ubedi građane da je važno učešće u popisu. U suprotnom će popisivač obavestiti svog instruktora, a on popisnu komisiju zaduženu za logistiku gradske opštine, koja će potom pokušati da stupi u kontakt sa tim građaninom. Ukoliko lice i dalje ne želi da učestvuje u popisu, u skladu sa zakonom, pokreće se procedura za pokretanje prekršajnog postupka. Prema Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice obuhvaćeno popisom koje odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili da netačne i nepotpune odgovore. Međutim, uverena sam da je prisutna građanska svest, savest i odgovornost i ljudi neće odbijati da popisivačima odgovore na pitanja – priča Lakčevićeva za Objektiv.

Sagovornica ističe da popis stanovništva nije važan samo za jedan grad, državu, već i za našu sliku u svetu. Sa prikupljenim podacima Srbija će se porediti sa zemljama regiona i EU.

- Popisivači prikupljaju podatke na osnovu izjave građana. Jedino će zatražiti jedinstveni matični broj građana (JMBG). Lice koje se popisuje može da ga kaže napamet ili da ga pokaže na papiru, koji će popisivač vratiti odmah nakon elektronskog unosa. Istakla bih da će svi podaci biti zaštićeni, tajni, da su preduzete sve bezbednosne mere u cilju zaštite podataka.

Budući da ima i stanova i kuća koji nisu legalizovani, sagovornicu smo upitali da li se očekuje da mnogi neće iskreno odgovoriti na pitanje koje se odnosi na kvadraturu životnog prostora.

Foto: Pixabay.com

– Sve ide na izjavu. Popisivačima je važno da lice tu živi i ništa više. Istina je da mnogi nisu iskreni, da popisivači u zgradi u kojoj su svi stanovi isti dobijaju različite odgovore o broju soba. Zanimljivo je da je na popisu 2011. godine najpouzdaniji podatak bio onaj o starosti i polu građana, a najmanje pouzdan o broju soba – kaže Lakčevićeva.

BEZ FLERTA I PROVOKATIVNE ODEĆE

Ukoliko popisivači dožive neku neprijatnost na terenu od građana, na primer, udvaranje ili fizičko nasrtanje, dužni su da o tome obaveste svoje instruktore i policiju.

Naša sagovornica dodaje da je dužnost popisivača da se predstavi, kaže svrhu svog dolaska i pokaže legitimaciju sa logoom Zavoda za statistiku, fotografiju, ime i prezime, identifikacioni i broj lične karte. Ukoliko lice koje treba da se popiše želi da izvrši proveru, može to da učini pozivom na broj 0800 444 005.

Organizacija popisa

– 150.000 popisivača

– 20.000 popisivača u terenskoj realizaciji

– 2.200 instruktora

– 161 član popisnih komisija

– 5 evra ukupni troškovi po stanovniku

– Preliminarni rezultati popisa do 30. novembra

– Konačni rezultati popisa od aprila 2023. do maja 2024.