AKTUELNO

Vlada Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva prosvete, zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

Inicijativu za produžetak roka za završetak studija „starim“ studentima predložila je Studentska konferencija univerziteta Srbije, a podržao ga je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremiće izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju radi omogućavanja produžetka roka za završetak studija i pokrenuće dijalog sa SКONUS-om i univerzitetima u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima.

#Fakultet

#stari studenti

#studiranje