AKTUELNO

Pala je konačna odluka da kombinovani test na maloj maturi ne bude više isti - osmaci će već od ove godine polagati test sa pitanjima i zadacima iz samo jednog predmeta. Sami će izabrati i koji, a to će, kako se čini, morati da odluče do kraja polugodišta.

Naime, đaci više neće pripremati sedam predmeta za malu maturu, već tri predmeta. Obavezni ostaju srpski (maternji) i matematika, a treći test će biti po izboru od pet ponuđenih - istorije, geografije, fizike, hemije i biologije. Iako se još uvek čeka definitivna odluka do kada će đaci morati da se izjasne koji predmet biraju, sva je prilika da će rok biti kraj prvog polugodišta.Ovo je najavio pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić za „Juronjuz Srbija“. Istakao je da će se izmenom koncepta trećeg testa postići veća motivisanost učenika jer će sami birati predmet koji će polagati, ali da će biti i manji stres za đake.

U predlogu pravilnika i programu završnog ispita koji je uradio Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja stoji da učenici osmog razreda treba da se izjasne do 30. septembra koji predmet će polagati. Članovi Nacionalnog prosvetnog saveta, koji su prošle nedelje dali pozitivno mišljenje na predlog, smatraju da je realno da to bude do kraja prvog polugodišta.

Foto: Unsplash.com

- U narednih nekoliko dana i to ćemo definisati. Realno je da to bude do kraja polugodišta. Prijavljivaće se u svojoj školi, ali i preko portala “moja srednja škola”. Daćemo mogućnost i da ukoliko se neko predomisli promeni koji test će da polaže. Nakon toga više neće moći da menjaju - precizirao je Pašić, govoreći za „Juronjuz“.

Kako će izgledati novi koncept kombinovanog testa već su imali priliku da vide osmaci koji će polagati završni ispit u junu. Oni su kao učenici sedmog razreda u junu, na kraju prošle školske godine, radili probni kombinovani test gde su se opredeljivali za jedan od pet ponuđenih predmeta.

Na testiranju je učestvovao 60.021 učenik u 1.206 škola, što je oko 94 odsto od ukupnog broja učenika sedmog razreda.

- Najveći broj đaka, 28 odsto se opredelio da polaže biologiju, zatim 24 odsto učenika hemiju, 18 odsto istoriju, 15 geografiju, 8 odsto fiziku. Kada se pogledaju rezultati najbolje su uradili test iz fizike - rekao je Pašić i dodao da će zbirke zadataka za pripremu osmaka izaći krajem januara, ali da će imati mogućnost da vežbaju i elektronski.

Osim testa, menja se i način bodovanja. Ubuduće đaci će maksimalnih 60 bodova nositi iz uspeha postignutog tokom školavanja, a 40 sa testova, ali će sa testa iz matematike i srpskog moći maksimalno da ostvare po 14 bodova, dok će treći test nositi 12 bodova.

Nacionalni prosvetni savet (NPS) dao je pozitivno mišljenje i jednoglasno usvojio predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za promenu koncepta kombinovanog testa koji učenici osmog razreda polažu na kraju osnovne škole na završnom ispitu, odnosno na predlog izmena pravilnika i programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Inače, promena kombinovanog testa predviđena je Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030.

„Nakon višegodišnje primene završnog ispita došlo se do izvesnih uvida koji nameću potrebu za preispitivanjem njegovog kvaliteta, svrsishodnosti, kao i prednosti i nedostataka. Ovo se pre svega odnosi na kombinovani test. Mišljenja stručne javnosti, nastavnika i direktora ukazuju na to da koncept kombinovanog testa u ovom obliku nema kapacitet da ostvari svoj puni potencijal i svrhu i da su izmene neminovne. Nastavnici se slažu u proceni da je ovaj test slabije koncipiran u odnosu na ostala dva testa i da postoji prostor za njegovo unapređivanje. Roditelji i učenici zastupaju stanovište da treći test predstavlja veliko i nepotrebno opterećenje koje dovodi do stanja preteranog stresa, anksioznosti i zabrinutosti“, piše u strategiji o nužnosti promene.

Pravila za upis ostaju ista
Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić naveo je da od izbora predmeta koji će se polagati na trećem testu neće zavisiti izbor srednje škole.

- Neće se menjati pravilnik upisa u srednju školu. U školama za nadarene učenike đaci će polagati prijemni ispit kao i do sada - pojasnio je on.