AKTUELNO

U periodu januar - jul ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu od 1,2 milijarde dinara.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 992,8 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 991,7 mlrd dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Kako je navedeno, u julu je ostvaren suficit u iznosu od 36,8 mlrd dinara.

Takođe, u julu su naplaćeni prihodi u iznosu od 162,7 mlrd dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 144 mlrd dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 74,8 mlrd dinara, akciza u iznosu od 38,3 mlrd dinara i poreza na dobit u iznosu od 16,1 mlrd dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 16,8 mlrd dinara, a priliv donacija u julu iznosio je 1,9 mlrd dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 125,9 mlrd dinara.

Rashodi za zaposlene u julu su iznosili 29,5 mlrd dinara, kapitalni izdaci 22,5 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13,8 mlrd dinara.

Kada je reč o budžetu opšte države, u periodu januar - jul ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 19 mlrd dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 102,6 mlrd dinara.

#Budžet

#Ministarstvo finansija

#Suficit