AKTUELNO

Donet je zaključak koji se odnosi na cenu električne energije kupcima na komercijalnom tržištu

Članovi vlade doneli su na današnjoj sednici više zaključaka koji se odnose na cenu električne energije: za rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje, za period od 1. septembra do 19. novembra 2022. godine, kao i za kupce električne energije – pravna lica koja su nosioci odbrambenih tehnologija i članova grupacija u skladu sa Uredbom o grupaciji odbrambena industrija Srbije, za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine.

Donet je i zaključak koji se odnosi na cenu električne energije kupcima na komercijalnom tržištu, takođe za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine.

Vlada Republike Srbije preporučila je JP Elektroprivreda Srbije, snabdevaču koji obavlja rezervno snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje, da rezervno snabdevanje nakon 1. septembra 2022. godine obavlja po ceni od 123,5 evra/MWh, bez PDV.

Ovaj zaključak se primenjuje do 19. novembra tekuće godine.

Na sednici je usvojen i Zaključak o ceni električne energije kupcima na komercijalnom tržištu, od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine.

Preporuka za EPS

Vlada je preporučila EPS-u da sa kupcima električne energije na komercijalnom tržištu ugovore o snabdevanju zaključuje po jedinstvenoj ceni od 95 evra/MWh bez PDV-a za taj period.

Usvojeni zaključak obezbeđuje nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Cena od od 86,13 evra/MWh

Članovi vlade usvojili Zaključak o ceni električne energije kupcima električne energije – pravnim licima koja su nosioci odbrambenih tehnologija i članovima grupacije u skladu sa Uredbom o grupaciji odbrambena industrija Srbije, za period snabdevanja od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine.

Vlada je preporučila EPS-u da tim kupcima ponudi zaključenje ugovora o snabdevanju po jedinstvenoj ceni električne energije od 86,13 evra/MWh bez PDV-a.

Ovim se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata u odbrambenoj industriji u Republici.