AKTUELNO

Poverenik za samostalnost Državnog veća tužilaca (DVT) pozvao je medije da ne vrše neprimereni uticaj na javno tužilaštvo iznošenjem neproverenih ili neutvrđenih navoda kojima se, u biti, pokušava uticati na javno tužilaštvo u njegovom postupanju i dovodi u pitanje profesionalni i moralni integritet nosilaca javnotužilačke funkcije, navodi se na sajtu DVT.

Reagujući na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da to tužilaštvo i postupajuće tužioce zaštiti od neprimerenih uticaja i pritisaka na postupanje u konkretnom predmetu, Poverenik je ukazao na zabranu uticaja, na bilo koji način, na javno tužilaštvo u vršenju njegovih ustavnih i zakonskih ovlašćenja.

U saopštenju objavljenom na sajtu DVT, Poverenik dalje konstatuje da je neprimereno i neprihvatljivo ciljanje ličnosti tužioca, njegovog dostojanstva i profesionalnog integriteta kada ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da je tužilac učinio tačno određene nedostatke ili zloupotrebe u svom postupanju, što se može uočiti u dosadašnjem radu pojedinih medija.

- Imajući prethodno navedeno u vidu, pozivam medije da poštujući pravo na informisanost, slobodu izražavanja i političko delovanje, ne vrše neprimereni uticaj na javno tužilaštvo iznošenjem neproverenih ili neutvrđenih navoda kojima se, u biti, pokušava uticati na javno tužilaštvo u njegovom postupanju, dovodi u pitanje profesionalni i moralni integritet nosilaca javnotužilačke funkcije - navodi se u saopštenju.

Autor: