AKTUELNO

Kako se navodi u saopštenju, u ovom napadu su oštećeni određeni delovi sistema koji ne sadrže lične podatke građana i podatke o nepokretnostima.

Republički geodetski zavod radi informisanja javnosti i sprečavanja širenja dezinformacija, u vezi sa sajber napadom, ponovo saopštava javnosti i svim državnim organima i institucijama da su svi podaci koji se nalaze u bazama podataka RGZ-a bezbedni, pouzdani, neoštećeni i zaštićeni. U ovom napadu su oštećeni određeni delovi sistema koji ne sadrže lične podatke građana i podatke o nepokretnostima.

Takođe, obaveštavamo javnost da je računarska sabotaža na državnu instituciju izvedena iz inostranstva korišćenjem virusa tipa Ransomware Phobos. U porukama koje su stigle kao deo sajber napada za sada nije identifikovana poruka sa zahtevom za otkup.

Republički geodetski zavod će u razumnom roku, fazno, u potpunosti povratiti funkcionalnost sistema, zahvaljujući brzom odgovoru timova za IT bezbednost koje čine najbolji domaći stručnjaci iz više institucija i organizacija, kao i renomirani eksperti iz Rusije, Amerike i EU koji su svoje usluge i znanje bez nadoknade stavili na raspolaganje RGZ-u.

Uvođenje funkcionalnosti je veoma kompleksan i osetljiv proces. Dva puta dnevno se radi presek obavljenih poslova i proverava se usaglašenost aktivnosti svih članova bezbednosnih timova kako se ne bi napravio neki ishitren potez koji bi značio povratak nekoliko koraka unazad u procesu oporavka.

Detaljno i strogo se kontroliše više od 3000 računara, nekoliko stotina servera i više od 3 petabajta podataka, sa tri različita bezbednosna sistema kako bi svi virusi bili očišćeni i da ne bi zaostali ni u jednoj jedinici, što bi omogućilo naknadno aktiviranje daljinskim putem i ponovnu blokadu sistema. Zbog zaštite podataka i potencijalne opasnosti koja preti tokom podizanja sistema RGZ neće podleći pritiscima interesnih grupa za promenu redosleda aktiviranja delova sistema, niti prihvatiti kompromise kada je u pitanju zaštita podataka građana Srbije. Svi podaci kojima raspolaže RGZ su bili javno dostupni od 20. juna preko magistrale državnih organa a od danas 24. juna Republički geodetski zavod pušta u rad sledeće servise za sve korisnike svojih usluga:

1. eKatastar

2. Digitalna platforma nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka geoSrbija (www.geosrbija.rs)

3. Katastarski alarm

4. MojaAdresa

5. Registar stambenih zajednica

6. Registar investicionih lokacija

7. sve mobilne aplikacijae

8. rest servisi za privredu

9. servisi za preuzimanje podataka

10. sistem za popis stanovništva

11. INFO centar

Što se tiče eKatastra, koji je najčešće korišćen servis RGZ-a, ističemo da je on pušten u rad sa datumom ažurnosti od 13.6.2022. Baza podataka katastra će biti ažurirana kako koja služba bude počinjala sa radom i priključena na sistem. Trenutno je pilot služba prošla sve bezbednosne i funkcionalne procedure i očekuje se uključivanje ostalih službi širom Srbije u toku sledeće nedelje, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti.

U toku sledeće nedelje planirano je da pojedine službe za katastar počnu sa radom u punom kapacitetu i rad sa strankama.

U narednim danima biće pušteni u rad i ostali servisi a RGZ će o tome blagovremeno obaveštavati javnost.

Pozivamo građane da budu strpljivi jer tokom oporavka sistema pojedine funkcionalnosti mogu biti planski i privremeno nedostupne.

Podsećamo građane, državne institucije i medije da je sajt RGZ-a zvaničan izvor pouzdanih informacija a od danas informacije su dostupne i telefonima INFO centra.