AKTUELNO

Vreme odmora u zgradama predviđeno je od 16 do 18 časova i od 22 do 7 časova ujutru. U danima vikenda, od 14 do 18 časova i od 22 do 8 ujutru.

Ukoliko ste u zgradi bučni u doba odmora, ako deca trče po stanu i galame, ukoliko psi laju, ili želite da uključite veš mašinu "kad vreme nije", roštiljate, bacate smeće preko balkona, morate biti spremni da ćete možda platiti kaznu.

U zavisnosti od "prekršaja" kazna za kršenje pravila u zgradi se kreće od 5.000 do 200.000 dinara. Što se tiče reda i mira Odluka o opštim pravilima je jasna, vreme odmora predviđeno je od 16 do 18 časova i od 22 do 7 časova ujutru. U danima vikenda, od 14 do 18 časova i od 22 do 8 ujutru.

Foto: Google maps

O slavlju se obaveštavaju stanari

Osim što nema trčanja, buke, zabranjeno je i korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade.

Takođe, zabranjeno je kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete. U posebnim delovima zgrade zabranjena je upotreba otvorenog plamena (upotreba ćumura), zbog neposredne opasnosti od požara, navodi se u Odluci o opštim pravilima kućnog reda u stambenim I stambeno-poslovnim zgradama.

Ukoliko želite da oranizujete proslavu, moguće je da to i sprovedete u delo, ali u dogovoru sa komšijama I upravnikom zgrade.

"U slučaju porodičnih slavlja i drugih okupljanja, a najkasnije dva dana ranije stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da se od 1 čas posle ponoći mora obezbediti mir i tišina u zgradi", navodi se u Odluci.

Kazne za remećenje reda i mira

Profesionalni upravnik zgrada Vladica Maksimović objašnjava za Blic da svaki grad propisuje svoju odluku o kućnom redu, a kazne za remećenje kućnog reda i mira kreće se od 5.000 dinara za fizičko do 50.000 dinara za pravno lice.

"U terminu koji je predviđen za odmor ne treba praviti buku. Što se slavlja tiče, ako neko organizuje proslavu, tu je da obavesti i komšije, kao i upravnika zgrade. Uglavnom to protekne u najboljem redu i sve se okonča do 1 čas posle ponoći. S druge strane, kada neko želi da renovira stan, potrebno je da obevesti i upravnika zgrade kao i da istakne na oglasnoj table, a kasnije da taj šut odloži i očisti adekvtno. Naravno komšije su o svemu obaveštene", priča Maksimović i dodaje:

"Što se žalbi tiče, sa ljubimcima imamo često problem, psi mogu stvarati buku. I na kraju, deca. Komšije često nemaju razumevanja za dečju igru, kada ih ima dvoje, pa dođe još dvoje i onda komšije zovu upravika zgrade, pravi se zapisnik koji se ostavlja onome ko se žali. Ako se sa bukom nastavi, on može pozvati komunalnu policiju, a kasnije može platiti i kaznu, visina nije precizirana ali se kreće od 5.000 pa naviše", priča Maksimović.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Zabranjeno roštiljanje

Kada je roštiljanje na terasi u pitanju, na to zaboravite. Međutim, oni sa visoko ograđenim balkonom to ponekad mogu iskoristiti pa prekršiti i ovo "pravilo". Kazna za to može biti i oko 150.000 dinara. U posebnim delovima zgrade zabranjena je upotreba otvorenog plamena (upotreba ćumura i sl.), zbog neposredne opasnosti od požara, navodi se u Odluci.

Obaveštenje na vidnom mestu

Kako se dalje navodi, stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika i prikaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova. Potom terba da postavi obaveštenje na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Šta podrazumeva kućni red

Pod kućnim redom, podrazumevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja stambenog i stambeno-poslovnog prostora u zgradi, zajedničkih delova zgrade, zemljišta za redovnu upotrebu i katastarske parcele na kojoj je zgrada, korišćenja, upotrebe i čuvanja od oštećenja zajedničkih instalacija, opreme i uređaja zgrade, i održavanja čistoće, reda i mira u zgradi, navosi se u Odluci.