AKTUELNO

Prof. dr Miroljub Jevtić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji se momentalno nalazi na dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Demokratskoj Republici Kongo, a na nerezidencijalnoj osnovi i na dužnosti ambasadora Srbije u Čadu, Centralnoafričkoj Republici, Kamerunu i Republici Kongo, objavio je novu knjigu.

​Profesor Jevtić je najpoznatiji kao dugogodišnji predavač na predmetu Politikologija religije, politikološkoj naučnioj disciplini, čiji je osnivač i koju je, po prvi put na svetkom akademskom planu, uveo u redovnu nastavu, upravo, na pomenutom Fakultetu, već, daleke 1993. godine, kaže đakon Hadži Nenad M. Jovanović.

On dodaje da je značajno podvući da o najvišem mogućem nivou, referentnosti i naučnom renomeu autora, u domenu naučnog istraživanja i sagledavanja povratne interakcije religije i politike, svedoče i činjenice da je profesor Jevitić, pored navedenog, i član Upravnog odbora Istraživačkog komiteta 43 “Religija i politika” u okviru Međunarodnog udruženja političkih nauka (International Political Science Association) pod pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO); član Upravnog odbora Istraživačkog komiteta 22 za sociologiju religije pri Međunarodnom sociološkom udruženju (International Sociological Association); član Istraživačke grupe “Religija i politika” u okviru Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (European Consortium for Political Research); član Međunarodnog društva za sociologiju religije (International Society for the Sociology of Religion) i dr.

​- Knjiga, koju prelistavamo, jeste njegova 16 knjiga, čiji je samostalni autor, dok još dve potpisuje kao koautor. Objavljena je od strane renomiranog beogradskog Centra za propučavanje religije i versku toleranciju, pod naslovom: “Politika se rodila iz religije” i, zapravo, je reč o svojevrsnom zborniku njegovih politikološko-religioloških komentara i intervjua, koji su objavljivani u dnevnoj i periodičnoj štampi Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, u periodu od 2006. do 2020. godine - kaže Jovanović i dodaje:

Foto: Promo

​- Činjenica da su rečeni prilozi, stilski i koncepcijski, prilagođeni nameni publikovanja u dnevnoj štampi, apostrofira njihovu aktuelnost i datom vremenskom opsegu, ali nikako ne na uštrb njihove činjenične verodostojnosti i naučne validnosti.

​Kako kaže, radi se, zapravo, o autorskim komentarima, koji su, u najvećoj meri, objavljivani u dnevnom listu Politika, ali i u dnevnim listovima: Kurir, Večernje Novosti i Danas. Pomenuti intervjui su, pak, prvobitno objavljivani u dnevnim novinama: Politika, Večernje Novosti, Blic, Kurir, Dan i Dnevnik, kao i u nedeljnicima: Ekspres, Pečat i Faktor.

- Kao istinski pionir politikologije religije, profesor Jevtić, ovde se bavi gorućim pitanjima, nastojeći da sa njima upozna širu javnost, ali i da motiviše stručnu politiklošku i religiološku naučnu scenu na dublje i sistematičnije bavljenje pitanjima, kao što su: problem opadanja nataliteta u Srbiji i Evropi; religijska komponenta separatističkog pokreta kosovskometohijskih Albanaca; ilegalna migratorna kretanja iz zemalja tzv. MENA regiona (Bliski Istok i Severna Afrika) prema Evropi; jevrejsko-palestinski spor oko Jerusalima; tzv. “zelena transverzala”; ukrajinsko pitanje, sa posebnim osvrtom na pitanje sporne “avtokefalije”; multikulturalizam savremene sekularizovane i ateizirane Evrope; tzv. “građansko” ili “civilno” društvo; srpsko pitanje u Crnoj Gori, sa akcentom na ulogu Srpske Pravoslavne Crkve u njemu i dr - ističe on.

- Jedna od glavnih teza profesora Jevtića, koja se provlači kriz čitavu knjigu i koja je zajednička za sve ove teme jeste, po rečima samog autora: “da se religija kao politička činjenica mora uvažavati svuda u svetu” - kaže Jovanović i dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

​- Kad imamo na umu da je profesor Jevtić među prvima, koji se ovom tematikom, uporno, naučno i sistematično pozabavio i gromoglasno javno istupao u jugoslovenskoj i srpskoj javnosti, još od 1986. godine, nije za čuđenje što nam, prelistavajući ovu dragocenu knjigu, iz sećanja naviru opominjuće i otrežnjujuće reči Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Varnave, koji je svojevremeno primetio:

“Prebacuju nam što uvodimo politiku u Crkvu! Ne unosimo mi politiku u Crkvu, nego unose otrov u ceo organizam narodni oni koji su izgubili i pamet i rodoljublje i poštenje... Ko će kazati narodu istinu ako ne narodna sveta Crkva? Odakle će se čuti glas Božiji i glas prigušene narodne svesti, ako ne iz Svetosavske Crkve? Ja se ne bojim ovoga što sad govorim. Ja se bojim da nisam odocnio da ovo javim narodu. Možda sam ovo trebao ranije reći. Bojim se odgovaraću zato pred sudom Božijim...”

- Profesor Jevtić, pak, nema razloga za ovakvom vrstom zebnje i dileme. Čitav svoj dosadašnji naučni opus posvetio je ovoj materiji, neućutno svedočeći istinu da religija ima značajan uticaj na politički život, baš kao što se ni uticaj politike nipošto ne može prenebreći i ignoristati u religijskoj sferi. O tome belovido svedoče i stranice, nad kojima smo nadneti - zaključije Jovanović.

Autor:

#Miroljub Jevtić