AKTUELNO

​Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je Pravilnik o radu Odeljenja za profesionalni nadzor.

​Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je dana 10.02.2022. godine doneo Pravilnik o radu Odeljenja za profesionalni nadzor, kojim je definisana osnovna uloga ovog Odeljenja, što je prevashodno ujednačavanje postupanja u predmetima od strane obrađivača predmeta u cilju pravilne primene materijalnog i pozitivnog prava, a posebno jednako postupanje u sličnim krivično pravnim situacijama, pri čemu će se nadzor prevashodno vršiti putem obaveze dostavljanja izveštaja od strane područnih osnovnih javnih tužilaca i neposrednim uvidom u predmete, kako bi Odeljenje na osnovu prikupljenih podataka sačinilo izveštaj o uočenim nejednakostima ili nepravilnostima u postupanju i sa time upoznalo javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva, da bi isti mogao da interveniše radi otklanjanja eventualnih nepravilnosti.

​Istovremeno, Odeljenje će vršiti kontrolu i uvidom u nacrte sporazuma o priznanju krivičnih dela i primenu instituta odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koja se to posebnim aktom propiše.

Navedeno Odeljenje će sastavljati izveštaje kako bi javni tužilac Višeg javnog tužilaštva mogao da proceni da li je neophodno da izda obavezno uputstvo, odnosno, opšte propisane smernice za rad obrađivača, u skladu sa obaveznim uputstvima neposredno viših Javnih tužilaca, a novoformirano Odeljenje će u svrhu sveobuhvatnijeg i pravilnijeg nadzora biti zaduženo i za praćenje tužilačke prakse kao i kaznene politike sudova.