AKTUELNO

Ex post analizu efekata Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izradili su stručni i nezavisni konsultanti.

To je urađeno za potrebe Radne grupe za pripremu predloga za izmene i dopune ovog Zakona koju je formirala Vlade Republike Srbije 28.04.2021. godine.

Analiza je rezultat saradnje Republičkog geodetskog zavoda i Republičkog sekretarijata za javne politike uz podršku Svetske banke.

Zahvaljujući sveobuhvatnoj analizi i novom metodološkom pristupu, što je evropski i svetski standard, po prvi put će izmene i dopune Zakona biti urađene na osnovu realnih i merljivih pokazatelja efekata dosadašnje primene zakonskog rešenja, a ne na osnovu paušalnih procena i pritisaka.

Analiza je pokazala da su efekti Zakona izvanredni, a kao glavni rezultati primene Zakona navedeno jepojednostavljenje procesa i procedura i unapređenje globalne konkurentnosti Republike Srbije.

Sa druge strane analizom je identifikovan prostor za dalja unapređenja i poboljšanja i otklanjanje nasleđenih problema. Ova nova saznanja mnoge će iznenaditi jer će otkloniti predrasude nastale kao rezultat negativne kampanje i opstrukcija primene Zakona koje su sprovodile određene interesne grupe.

Smernice za dalja unapređenja su podeljene u tri celine i to:
1. Dosledna i pravilna primena Zakona u pogledu obavezne razmene podataka i dokumentacije po službenoj dužnosti između nosilaca javnih ovlašćenja i službi za katastar nepokretnosti putem e-šaltera;
2. Način i forma dostavljanja javnobeležničkih (i drugih) isprava za upis u katastar nepokretnosti;
3. Neusaglašenost odredaba drugih zakona kojima se uređuju nepokretnosti i prava na njima sa sadržinom i smislom odredaba Zakona, kao i potreba završetka započetih postupaka i vođenje postupaka po ranije donetim ispravama.

Ova Ex post analiza se može preuzeti sa sajta RGZ i slobodno koristiti, a njeno javno objavljivanje ima za cilj sveobuhvatno sagledavanje problema koji utiču na građane i privredu i kao takva predstavlja javno dobro Republike Srbije.

#Republički geodetski zavod

#Srbija