AKTUELNO

Obratite pažnju da ne zakasnite sa uplatom.

Lista mnogobrojnih obaveza prema državi koje moramo da izmirimo je podugačka, tako da se neretko dešava da nam promakne plaćanje poredinih poreza, za koje može da nam stigne paprena naplata. Rok za plaćanje poreza na imovinu istekao je 17. maja. Oslobođeni naplate neće biti niko pošteđen, čak ni oni koji nisu dobili rešenje od lokalnih samouprava.

Što se tiče uplate poreza na imovinu, veoma je bitno da plaćanje bude regulisano u četiri jednaka dela, tokom godine. U protivnom moguća je dodatna naplata kamate za razliku u ratama. Pored toga, svake godine uz to nam stiže i porez na vozila, polovila, nekretnine.. kao i porezi na izdavanje stanova i lični dohodak.

Porez na dohodak - kazna i do 150.000Ovaj porez moraju da plate svi koji su u prošloj godini zaradili više od 2.987.424 dinara. Svi oni moraju da do 17. maja podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak u filijalama svojih opština. Ako ne izmire obaveze, moguća je novčana kazna do 150.000 dinara.

Sudeći po iskustvu iz prethodnih godina ovu obavezu imaće više od 20.000 ljudi širom Srbije, najviše iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša.

Porez i za zakupodavce

Smatra se da se u Srbiji izdaje više od 500.000 nekretnina, kao i da manje od nekoliko procenata zakupodavaca plaća i porez za iznajmljivanje. Nakon zaključenja ugovora o zakupu, onaj koji iznajmnjuje nekretninu dužan je da Poreskoj upravi prijavi početak ostvarivanja prihoda, kao i da plaća porez na prihod od zakupa koji iznosti 20 odsto od godišnje visine zakupine.

U protivnom, kazne za stanodavce kreću se čak do 150.000 dinara, dok su u nekim slučajevima moguće i kazne zatvora. Stanodavac dodatno pored toga mora da plati i ceo iznos utajanog poreza. Što se tiče podstanara, oni mogu da dobiju kaznu od 20.000 do 50.000 dinara.

Porez na upotrebu plovila
Porez na upotrebu plovila plaća se na plutajuće objekte, kao i na jahte, brodove i čamce, sa motornim pogonom, Tako potez na čamac bez kabine, dugačak do pet metara i starosti do pet godina i snege motora do 22 KW iznosi 52 evra.p

Za oružje od 3.730 dinara

Porez mora da plati i svako ko legalno poseduje oružje. Što znači da lice na koje glasi oružani list, kolekcionarska dozvola i dozvola za nošenje oružja mora da plati porez na oružje.

Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.730, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje - 18.550 dinara.

Za automatsku pušku porez iznosi 13.730 dinara, a za poluautomatsku 5.510 dinara. Za obveznike poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost, kojima su izdate isprave za nošenje oružja, rešenja se donose naknadno.