AKTUELNO

U susret skupštinskoj raspravi o predlogu da se iznemama Zakona o sudijama izjednači status sudija za prekršaje sa sudijama istog ranga u redovnim sudovima, Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozdravilo je ovaj predlog ukazujući na značaj izjednačavanja materijalnog položaja svih sudija.

Sudija Prekršajnog suda u Jagodini i član Upravnog odbora UST Danijela Trifunović ukazuje za Tanjug da bi se usvajanjem pomenutih zakonskih izmena normativni položaj sudija prekršajnih sudova izjednačio sa sudijama koji postupaju u drugim materijama u istom stepenu nadležnosti.

To praktično znači da si se plate sudija za prekršaje koje postupaju u prvom stepenu izjenačile sa platama sudija u osnovnim sudovima, dok bi se plate sudija Prekršajnog apelacionog suda izjednačile sa platama sudija u redovnim apelacionim sudovima u Srbiji.

U Srbiji ima oko 540 sudija za prekršaje koje sude u prvom stepenu i 65 sudija u Prekšajnom apelacionom sudu.

Trifunović ukazuje da bi se usvajanjem predloženih zakonskih izmena otklonila svojevrsna diskriminacija sudija za prekršaje pre svega u pogledu visine zarada, koju kako navodi UST "trpe više od 10 godina".

"Različitost materije kojom se bave u sudnicama nije i ne sme biti razlog za degradiranje značajno manjim zaradama u odnosu na svoje kolege sudije koje postupaju u redovnim sudovima, posebno što snose jednaku odgovornost i obaveze, ukazala je sudija.

Prema njenim rečima, sudije za prekršaje podnose veliki teret u radu pravosuđa, imajući u vidu veliki broj predmeta koji sudije imaju u radu i to u proseku po 1. 200 predmeta po sudiji, u zavisnosti od naseljenosti teritorije u nadležnosti konkretnog suda.

U većim gradovima sudije imaju i po više hiljada predmeta u radu, naglasila je Trifunović.

UST u saopštenju podseća da sudije za prekršaje primenjuju u svom radu pored Zakona o prekršajima i 273 druga zakona i 800 podzakonskih propisa iz svih oblasti života: bezbednosti saobraćaja, sprečavanja korupcije, javne bezbednosti, bezbednosti i zaštite zdravlja, javnog reda i mira, sprečavanja nasilja u porodici, kao nasilja na sportskim priredbama, zatim, carinn,a poreza, rada i socijalnog staranja, odbrane, zaštite ljudskih prava, zastite uzbunjivača, budžeta i javnih nabavki i mnogih drugih.

Počev od 1. januara 2010. godine, počeli su sa radom Prekršajni sudovi koji su ranije bili posebni državni organi za prekršaje, a prekršajni postupak je Zakonom o prekršajima uređen kao sudski postupak.

Predlog izmena Zakona o sudijama naodnoj skupštini ranije su podneli poslanici Djorđe Komlenski, Marjan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica, a Vlada Srbije je nedavno dala pozitivno mišljenje o tom predlogu.

Sednica skupštine na čijem je dnevnom redu, pored ostalih i Predlog izmena i dopuna Zakona o sudijama počinje 30. marta.

#sudije

#tužioci