AKTUELNO

Zaštitnik građana je u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela apelovao na nadležne organe da prilikom njihovog saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom događaju.

Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Novog Sada i tamošnje Policijske uprave, koji je pokrenut posle saznanja iz medija da je dete žrtva seksualnog uznemiravanja povodom istog događaja više puta saslušavano, utvrdio da i dalje postoji potreba za unapređenjem rada organa u postupcima u kojima je dete žrtva krivičnog dela.

Već prilikom prvog saslušanja deteta svedoka ili žrtve potrebno je da nadležni organi koriste zakonom predviđene mogućnosti - tehnička sredstva za prenos slike i zvuka, a uvek kada je to moguće u posebno opremljenim i deci prilagođenim prostorijama, kako bi se ovakav iskaz deteta kasnije koristio kao dokaz u krivičnom postupku, naveo je Zaštitnik građana u mišljenju upućenom nadležnim organima.

Zaštitnik građana smatra da je neophodno i da izjave od deteta uzimaju lica koja poseduju posebna znanja za razgovor sa decom žrtvama krivičnih dela i naglašava značaj multisektorske saradnje i razmenu informacija nadležnih organa u sprečljavanju dodatne traumatizacije deteta žrtve kroz višestruka saslušanja.

Zaštitnik građana je mišljenje uputio Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu pravde i Centru za socijalni rad Novi Sad.

#zaštitnik građana