AKTUELNO

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linte čestitao je borcima i porodicima palih i nestalih boraca Dan veterana uz poruku da je srpski narod na području današnje Hrvatske, BiH i Kosova i Metohija vodio pravedan, oslobodilački i odbrambeni rat protiv agresorskih snaga, čiji je cilj bio etničko čišćenje Srba i otimanje teritorija.

U saopštenju Saveza Srba navodi se da Linta predlaže da se promene pojedine odredbe Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica jer, kako on kaže, zakon diskriminiše i ne priznaje više od 50.000 boraca Srpske vojske Krajine koji su bili učesnici u borbenim dejstvima nakon 27. aprila 1992. godine.

#Miodrag Linta