AKTUELNO

Pandemija korona virusa povećala je rizik od nasilja nad ženama a sa najviše izazova susreću se žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje, koje su i pre pandemije bile u osetljivom položaju, ocenio je danas zaštitnik građana Zoran Pašalić.

"Strahovi, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost uvećavaju rizik od povećanja nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koji može dovesti i do tragičnih posledica. Zato ponovo apelujem na lokalne samouprave da izdvoje sredstva da se osobama koje su pretrpele nasilje omogući da ih odmah pregleda lekar sudske medicine kako bi se utvrdila veza između nasilja i posledice", naveo je Pašalić u saopštenju povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Zaštitnik građana je naglasio da posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti žena iz osetljivih grupa, kao i unapređivanju i razvoju usluga u zajednici kojima će se ženama u situaciji nasilja pružiti svi vidovi podrške i pomoći.

Pašalić je naveo da nadležni organi treba da u punoj meri primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i rade na podizanju svesti javnosti o apsolutnoj nedozvoljenosti i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja, kao i da bi žrtvama nasilja trebalo da budu dostupne Sigurne kuće i drugi vidovi alternativnog smeštaja ali i druge mere pomoći i podrške.

Za datum obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariju Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Truhiljo u Dominikanskoj Republici 1960. godine.

#Nasilje

#Zoran Pašalić

#žene