AKTUELNO

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević sastala se sa Nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada u Republici Srbiji Jovanom Protićem i razgovarala o daljoj saradnji sa ovom specijalizovanom agencijom UN zadužene za oblast radnog i socijalnog prava.

Na sastanku je dogovoreno da će se nastaviti sa realizacijom Programa dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju za period od 2019-2022. godine. 

Foto: Ministarstvo za Rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Foto: Ministarstvo za Rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Naglašeno je i da je Studija o uticaju KOVID 19 na zaposlenost i radna mesta koju je uradila Međunarodna organizacija rada u saradnji relevantnim institucijama iz Republike Srbije značajna za nastavak rada na reformi radnog zakonodavstva, posebno na deo koji se odnosi na rad u vanrednim okolnostima.

#prof. dr Darija Kisić Tepavčević