AKTUELNO

Za vreme prvomajskog praznika, zanatski, trgovinski i ugostiteljski objekti na teritoriji Beograda radiće prema utvrđenom prazničnom rasporedu.

U nedelju, 30. aprila, dežurne prodavnice moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati. Na Praznik rada, prvog maja, mogu biti zatvorene, dok u utorak, 2. maja, moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

U dane praznika nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Prodavnice koje će u vreme praznika raditi dužne su da na vidnom mestu istaknu raspored, početak i završetak radnog vremena najmanje 3 dana pre praznika.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Foto: Tanjug

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

#Benzinska pumpa

#Praznik

#prodavnica

'