AKTUELNO

Više od 10.000 advokata u Srbiji moći će od sutra da sve zahteve građana i privrede šalju katastru preko aplikacije "eŠalter", pa tako više neće morati da dolaze na šaltere Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Zahvaljujući ovom servisu i onlajn digitalnoj platformi "GeoSrbija", advokati će iz svojih kancelarija moći da imaju uvid u baze podataka katastra.

- Više hiljada advokata će od početka marta biti u mogućnosti da ostvare digitalnu komunikaciju sa katastrom", kaže portparolka RGZ-a Maja Radović.

Na ovaj način kapacitet katastra povećava se sa 170 na više od 5.700 šaltera, a štedi vreme advokatima i radnicima katastra. Tok rešavanja podnetih zahteva advokati mogu da prate preko servisa "eKatastar-Status predmeta".

Novim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova, sva rešenja koja donosi katastar biće dostupna advokatima u digitalnom obliku na "Elektronskoj oglasnoj tabli" RGZ.

Ako bude potrebe, advokati će moći da pošalju žalbu na kvalitet i brzinu rada službe, ili zbog dugog čekanja na rešavanje predmeta, kroz servis "ePrimedbe na rad katastra".

Digitalnim povezivanjem advokata i katastra i podnošenjem zahteva u digitalnoj formi bez odlaska u katastar biće, kažu u RGZ, sprečena mogućnost da predmeti budu "zadržavani u fioci", na šta je veliki broj građana i advokata upozoravao.

U Srbiji posluje gotovo 5. 000 advokatskih kancelarija i još oko 600 licenciranih geodetskih organizacija.

#Advokat

#Republički geodetski zavod

'