AKTUELNO

Javni dug 2014. iznosio je više od 70 odsto, a sada je na 51 odsto, a stopa nezaposlenosti, koja je 2013. bila 25 odsto, sada je 10,3 odsto, sa tendencijom pada.

Najavljeno je da će se budžet za sledeću godinu na sednici Vlade naći u subotu, 2. novembra, i da će, prema najnovijim informacijama koje su stigle, povećanje penzija od 1. januara biće 5,4 odsto.

- Hrabre mere fiskalne konsolidacije koje su podrazumevale štednju, dovele su do toga da, za osam meseci, imamo suficit u budžetu 46,6 milijardi dinara, da imamo stopu rasta prošle godine od 4,4 odsto, a ove godine 3,5 odsto, da smo potpuno konsolidovali javne finansije i da je javni dug sada potpuno stabilan - saopšteno je u resornom ministarstvu.

Javni dug 2014. iznosio je više od 70 odsto, a sada je na 51 odsto, a stopa nezaposlenosti, koja je 2013. bila 25 odsto, sada je 10,3 odsto, sa tendencijom pada.,
,- Situacija nam je izuzetno dobra, mi smo zato prvi put posle pet godina imali rebalans budžeta, a taj višak novca smo usmerili ka većim kapitalnim investicijama, ka povećanju plata u javnom sektoru i penzija i ka isplati jednokratne pomoći penzionerima - saopšteno je.Saopšteno je da će 4. ili 5. novembra biti isplaćena obećana pomoć penzionerima u visini od po 5.000 dinara, a da će od 1. januara biti povećane penzije po švajcarskoj formuli, gde se penzija određuje na osnovu visine prosečne plate i visine inflacije.- Po poslednjoj informaciji povećanje za penzionere od 1. januara biće 5,4 odsto - istakli su i dodli da svega ovoga ne bi bilo da nismo sproveli teške mere, koje danas daju rezultate, i omogućavaju i povećanje plata u javnom sektoru.Povećanje plata u javnom sektoru, u rasponu od 8 do 15 odsto, biće od novembarske plate, a koja se isplaćuje u decembru.

Saopšteno je da će 4. ili 5. novembra biti isplaćena obećana pomoć penzionerima u visini od po 5.000 dinara, a da će od 1. januara biti povećane penzije po švajcarskoj formuli, gde se penzija određuje na osnovu visine prosečne plate i visine inflacije.,,- Po poslednjoj informaciji povećanje za penzionere od 1. januara biće 5,4 odsto - istakli su i dodli da svega ovoga ne bi bilo da nismo sproveli teške mere, koje danas daju ,,Povećanje plata u javnom sektoru, u rasponu od 8 do 15 odsto, biće od novembarske plate, a koja se isplaćuje u decembru.

- Kao što je i ranije napominjano, medicinske sestre će dobiti povećanje od 15 odsto, a prate ih doktori sa 10 odsto, dok će zaposleni u državnoj upravi imati povećanje od osam odsto - kažu u ministarstvu navodeći da je ovo treća godina zaredom sa povećanjem plata u javnom sektoru.,
,Ove godine očekuje se privredni rast od 3,5 odsto, a možda i 3,6 ili 3,7 odsto.,
,- Očekuje se da će biti i do 3,7 odsto. Pre svega, imate eksterne faktore koji utiču na tu stopu rasta, usporavanje ekonomije u Nemačkoj i Italiji koji su naši najveći spoljnotrgovinski partneri, ali s druge strane, povećane investicije kod nas, pogotovo u građevinarstvu, su dovele do toga da, uprkos usporavanju, imamo stopu rasta od 3,5 odsto, a za sledeću godinu cilj nam je 4 odsto - saopšteno je.,
,Vlada se vrlo pažljivo bavi javnim finansijama i sada je cilj da se našoj ekonomiji obezbede veće stope rasta.- Naše stope rasta, i to su nam potvrdili i MMF i Svetska banka, mogu da budu i 6 i 7 odsto. Zbog toga izlazimo sa Nacionalnim investicionim programom, koji je najavio predsednik Aeksandar Vučić, a koji predviđa izdvajanje od 10 milijardi evra za kaptalne projekte kako bismo još više podstali razvoj naše ekonomije - rečeno je u resornom ministarstvu.

Uz dalje investiranje i uz efikasnost adminsitracije, infrastrukturne projekte, povećanje potrošnje uz smanjenje opterećenja na zarade dolazimo do većeg privrednog rasta, a visoka stopa rasta za nas znači nove fabrike, nova radna mesta, nove kilometre auto-puteva, savremene bolnice i škole, ulaganje u obrazovni sistem. Srbija je po visini stranih direktnih investicija na oko 2,3 milijardi evra, za sedam meseci, što je za 43 odsto više nego u istom periodu lane, što znači da smo na pragu još jedne rekordne godine po tom pitanju.,
,Srbija je napredovala i na Duing biznis listi Svetske banke, da je sada na 44. mestu, pri čemu smo među top 10 zemalja po brzini izdavanja građevinskih dozvola.,
,- To znači da kada investitor odlučuje gde će da ulaže, on gleda koje su zemlje na toj listi rangirane pri vrhu, jer su to zemlje koje su sigurne za ulaganje, zato je veoma važno što napredujemo na tim objektivnim istama, jer time uvećavamo broj investicija - saopšteno je.

#Gužve

#Pošta

'