AKTUELNO

Pokrenuta likvidacija 'Krio sejva' u Švajcarskoj povukla je brojna pitanja i neizvesnost roditelja - još nije poznato da li će uzorci iz Srbije ostati u Poljskoj.

Postupak likvidacije ''Krio sejva'', banke matičnih ćelija kojoj je oko 240.000 porodica poverilo 330.000 uzoraka iz krvi pupčanika svoje dece, među kojima je, prema poslednjim procenama, 13.000 uzoraka iz Srbije pokrenut je u Švajcarskoj prošle nedelje.

Preciznih informacija šta to znači za vlasnike matičnih ćelija, koje su u međuvremenu, pošto je "Krio sejvu" oduzeta dozvola za rad, prebačene u Varšavu, u jednu od laboratorija "Famikord", zasad nema. Iz švajcarskog dokumenta o pokretanju likvidacije nad "Krio sejvom" vidi se jedino da je to učinjeno na predlog jednog od tužilaca.

Advokat Rastko Petaković, koji je razotkrio aferu sa "Krio sejvom", koju su po njegovoj prijavi istraživale vlasti u Švajcarskoj, čeka dodatne informacije iz te države. Posle njegove prijave "Krio sejv" je izbrisan iz registra banaka matičnih ćelija.

- Nisu poznati svi detalji, da li se radi o stečajnom ili postupku prinudne likvidacije - kaže Petaković. - Uobičajeno, kada dođe do stečaja ili likvidacije banke matičnih ćelija, banka garantor preuzima skladištenje uzoraka. U slučaju "Krio sejva" imam informaciju, zahvaljujući jednoj od majki koja se raspitala, da je garantor Univerzitet u Antverpenu, ali nije nam poznato da li za sve uzorke.

Oko dva odsto uzoraka poverenih "Krio sejvu", kojem je inače bilo povereno oko 35 odsto svih matičnih ćelija datih na čuvanje, nije transportovano posle problema u kojima se našla ova banka. To je do 5.000 uzoraka, koji su još u depoima koje je koristio "Krio sejv", odnosno nije ih preuzeo poljski "Famikord", u kojem tvrde da su uzorke preuzeli, transportovali i deponovali o svom trošku, i da će ih čuvati narednih pet godina.

U čitavom regionu "Krio sejv" se najduže zadržao u Srbiji, gde mu je prošle nedelje privremeno suspendovana dozvola da rad. Iz Slovenije se zvanično povukao pre četiri godine, a nedugo zatim i iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

U Crnoj Gori gde je "Krio sejv" ugašen pre dve godine, matične ćelije svoje dece poverilo je oko 2.000 roditelja. Oni će, ukoliko im prava budu ugrožena, moći da tuže banku, ali u Ministarstvu zdravlja ne očekuju da će do toga doći.

- Vlasnik kompanije izjavio je da raspolažu svim podacima i da nema nikakvih problema za osobe koje su se odlučile da čuvaju matične ćelije u bankama sa kojima oni sarađuju - rekla je načelnica Direkcije za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju Senka Klikovac.

POSREDOVAO "BIO SEJV"

U Ministarstvu zdravlja Crne Gore postoji registar građana koji su se odlučili za čuvanje matičnih ćelija preko ovog predstavništva, prema ugovoru koji je "Krio sejv" potpisao sa bankom iz Švajcarske. Matične ćelije iz Crne Gore čuvaju se u Švajcarskoj, Luksemburgu i Nemačkoj, preko ugovora sa predstavništvom "Bio sejva" i odobrenja koje su dobili od Ministarstva zdravlja - kazala je Senka Klikovac.

#Banka

#Roditelji

#deca

#matične ćelije

'