AKTUELNO

Projekat izgradnje oba objekta finansira se iz budžeta Grada Beograda.

Predsednik Gradske opštine Barajevo Slobodan Bata Adamović sa svojim saradnicima i predstavnici Sekretarjata za socijalnu zaštitu Grada Beograda obišli su lokaciju za izgradnju zgrade novog Centra za socijalni rad sa dnevnim boravkom za odrasla i stara lica u Barajevu u Naselju Gaj, kao i lokaciju za izgradnju Dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju takođe u ovoj mesnoj zajednici.

Foto: Pink.rs.

Planom Generalne regulacije definisane su lokacije za izgradnju Centra za socijalni rad sa dnevnim boravkom za odrasla i stara lica i Dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju u Naselju Gaj čime su se stvorili uslovi da izgradnja ovih objekata uđe u proceduru dobijanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole a sama izgradnja započne u prvoj polovini sledeće godine.

Ceo projekat izgradnje ova dva veoma bitna objekta finansiraće se iz budžeta Grada Beograda.

#Barajevo

'