AKTUELNO

Ko je sabraćajnu dozvolu i tablicu uzeo 2011. godine trebalo bi što pre da ode do saobraćajne policije i uzme nova dokumenta, jer rok za njihovu zamenu je 1. januar 2020. godine.

Saobraćajne dozvole prema Pravilniku o registraciji važile su sedam godina. Ipak, vlasnicima vozila kojima 2011. godine trebalo da istekne saobraćajna dozvola mogli su ovaj dokument da produže na tri načina: tako što će besplatno izvaditi potvrdu MUP-a na dve godine, platiti 1.314 dinara za privremenu, dvogodišnju dozvolu, ili za 3.707 dinara promeniti tablice, koje će potom važiti narednih devet godina.

Tako, svi oni koji su se odlučili za neki od prva dva načina 1. januar 2020. poslednji je rok da svoja stara dokumenta i tablice zamene.

Šta je potrebno?

Da biste dobili novu saobraćajnu dozvolu neophodno je da sa odete u MUP sa sledećom dokumentacijom:

- registracioni list,

- saobraćajna dozvola, odnosno potvrda koju je MUP izdao da se važenje saobraćajne dozvole produžilo za dve godine,

- dokaz o uplati propisanih troškova:

1) o plaćenoj naknadi za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole

2) o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi

Što se tiče dokumentacije za zamenu tablica koju je potrebno priložiti u MUP-u, neophodno je doneti:

- registracioni list,

- saobraćajnu dozvolu,

- prethodno izdate registarske tablice (ako je protekao rok od devet godina od dana izdavanja ili ako su tablice oštećene – dotrajale),

- dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);

- dokaz o uplati propisanih troškova za izradu i izdavanje saobraćajne dozvole, registarske tablice i registracione nalepnice

Koliko će vas sve to koštati?

Ipak, pitanje koje najviše interesuje sve one koji su se našli u situaciji da moraju da promene dozvolu i tablice jete koliko će ih to sve koštati.

Ono što su nam rekli u MUP-u cenovnik je jedinstven za sve, dok je cena registracije vozila promenljiva u zavisnosti od motornog vozila. Cenovnik je sledeći:

Saobraćajna dozvola košta 1.314 dinara i to se uplaćuje na sledeće račune:

* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07, sa pozivom na broj 090901 - 660 dinara

* račun MUP-a - 654 dinara

Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par) koštaju 2.190 dinara:

* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07, sa pozivom na broj 041439 - 1 .093 dinara

* račun MUP-a - 1.097 dinara

Registraciona nalepnica košta 440 dinara:

* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07, sa pozivom na broj 081219, 236,00 dinara

* račun MUP-a - 204,00 dinara

Kako su nam rekli iz MUP-a, na šalterima trenutno nema veće gužve, ali da još dosta vozila čeka na registraciju, te savetuju vozače da požure, kako ne bi pred kraj godine došlo do gužvi i dugih čekanja u redovima.

Ko ima "kvačice" nek spremi 3.707 dinara

Kome ističu ove godine tablice sa spornim slovima (Č,Ć,Š,Ž,Đ,Y ili W), a nije do sad promenio, takođe mora da menja registarske oznake, a to košta 3.707 dinara, i dozvola će im važiti u narednih devet godina.

#Vozač

#vozačka dozvola

'