AKTUELNO

Profesori angažovani na FON-u potvrdili svoj izveštaj o radu ministra.

Stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka poslala je Odboru za etička pitanja Univerziteta u Beogradu izveštaj na više od 600 stranica u kom analizira doktorsku disertaciju ministra finansija Siniše Malog.

Istovremeno, komisija koju čine profesori Vinko Kandžija, Dragan Mikerević, Dejan Erić i Tomaž Čater zatražila je sastanak sa članovima Etičkog odbora UB, kako bi dodatno argumentovali svoje stavove da je nesporan naučni doprinos disertacije Siniše Malog, sa naslovom "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije - teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji".

Izveštaj stručne komisije, kako saznajemo, identičan je onome koji su već jednom slali Etičkom odboru i koji je bio usvojen na Nastavno-naučnom veću Fakulteta organizacionih nauka. Zbog toga je prvobitno odlučeno da nema potrebe da se Nastavno-naučno veće FON još jednom izjašnjava o istom tekstu.

U petak poslepodne, međutim, usledili su pritisci iz Rektorata na upravu FON, da mora još jednom da bude sprovedena celokupna procedura, iako izveštaj nije menjan. Nakon toga, doneta je drugačija odluka, a fakultet se oglasio saopštenjem na svom sajtu:

"Nakon dostavljanja izveštaja Stručne komisije, od Etičke komisije FON-a zahtevano je da dostavi svoj izveštaj sa mišljenjem. Iako je propisani rok za dostavljanje izveštaja i mišljenja Etičke komisije FON 30 dana, dekan je zahtevao izjašnjavanje Komisije po hitnom postupku i za 28. oktobar je zakazao vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća. Članovi Nastavno-naučnog veća na zakazanoj sednici izjasniće se o izveštaju Etičke komisije FON".

Naglašeno je i da su do sada odgovorili na sve zahteve univerzitetskih tela u vezi sa doktoratom ministra Siniše Malog. Navedeno je i da će mišljenje usvojeno na Nastavno-naučnom veću fakulteta biti prosleđeno Odboru za etička pitanja Univerziteta u Beogradu.

Uz obimnu analizu na više od 600 stranica, koja je zavedena i u arhivi fakulteta, stručna komisija je priložila i dopis, sa potpisom svih članova, u kom se, između ostalog, navodi:

Odbor za etička pitanja ima rok do 4. novembra da se izjasni o doktoratu Siniše Malog. Rektor prof. dr Ivanka Popović izjavila je ranije da su se članovi Odbora obavezali da će taj rok ispoštovati.

#Siniša Mali

'