AKTUELNO

Prva suđenja u Višem sudu u Beogradu, u rekonstruisanoj Palati pravde, trebalo bi da počnu prve nedelje novembra, ali tačan datum zavisi od konfiguracije računarskog sistema neophodnog za nesmetano zakazivanje i vođenje sudskih postupaka.

To je u intervjuu za "Blic" rekao Aleksandar Stepanović, predsednik Višeg suda u Beogradu.

On je rekao da je selidba obavljena u septembru prebacivanjem dela arhiviranih predmeta i onih koji su u evidenciji i predevidenciji, kao i tehničkih službi pa se očekuje da krajem oktobra sve bude spremno za rad u Palati pravde.

- Biće vraćeno Prvostepeno i Drugostepeno građansko odeljenje iz zgrade u Timočkoj ulici i iz Tošinog bunara, kao i Prvostepeno i Drugostepeno krivično odeljenje, Odeljenje za maloletnike i posebno odeljenje za suzbijanje korupcije iz zgrade u Katanićevoj ulici.

Kako navodi, posle pune decenije, koliko je radio na četiri lokacije, Viši sud će sada biti na jednoj - u Palati pravde.

- Činjenica da će devet sudnica, u odnosu na dosadašnje tri, raspolagati sistemom za audio-video snimanje, nesumnjivo će doprineti ubrzanju sudskih postupaka i povećanju efikasnosti rada sudskih veća, čime će se smanjiti broj eventualnih prigovora od strane učesnika u postupku - rekao je predsednik Višeg suda u Beogradu.

Stepanović je rekao da će doći do kratkog zastoja u suđenjima i odlaganja, ne duže od pet radnih dana, jer je potrebno da se isključe serveri u postojećim sudskim zgradama i konfigurišu u Palati pravde o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

#Palata pravde

'